Balázs Ildikó diplomavédése:
Wass Albert erdélyi korszaka 1923 - 1944
Oláh Ildikó diplomavédése
Balázs Ildikó tézisfüzet
Balázs Ildikó tézisfüzet - német
Balázs Ildikó sikeres diplomavédés
Doktori (PhD) értekezés tézisei
Bölcsészdoktori értekezés