Miklós Levente: Wass Albert szelleme

Wass Albert szelleme viharokat kavar
Még holtában sincs nyugta, mert magyar
Egész élete száműzetés, büntetés, megalázás volt
A sors vele is erdélyi lévén mostohán bánt

Ősi erdélyi arisztokrata család sarja ő s bűnhődött
Kinek vétke, hogy itt és magyarnak született
A történelem viharai próbára tették, elüldözték
De mindvégig megőrizte főúri felelősségét

Politikai és határváltozások fergeteges útvesztőiben
Nem maradt hely itt számára Erdélyben
Pedig életét tette fel rá bátran, felelősen
Nem hátrált meg kitartásában, jellemében

Ezt nem tudta megemészteni az ellenséges hatalom
Száműzetésbe kényszeríttette őt a nagyvilágban
Még holtában is támadják, mert szelleme él
Itt van közöttünk, bennünk küzd a hazáért

Támadják ezért, ahol csak érik, bemocskolják
Egy eszmét képvisel, ha tehetik, lejáratják
Rajta verik el az erdélyi magyarság porát
Mert magán viselte méltón annak sorsát

Tartása, példaképe minket is arra kötelez
Szellemét éltessük, mit tőlünk hatalom el nem vesz
Ősi jussunkért, megmaradásunkért kiálljunk bármi áron
A makacs kitartás majd csak babért terem egykoron

(Csíkszereda 2004 III. 5.)
Wass Albert - Csíkszereda
Miklós Levente
2004. március 5.