Wass Albert erdélyi magyar író és költő
  • Wass Albert Emlékoldal
  • A Bűkk csodálatos világa
  • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. február 19., Szerda: Zsuzsanna, Eliza névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február  26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ
báró Kemény János
X
/>
Pihenés Erdélyben
Trianon előtti Magyar ételek
eXTReMe Tracker
websas.hu
WYW kereső
Magyar Honlap Linkek
Magyar Címtár és Kereső
Hirweb.hu-Magyar Honlapok
Hungarian Web Linkgyüjtemény
Linkgyujtemény
Magyar
Reklámpiac
DVD Top Toplista
Buszbérlés
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
Wass Albert maraton - 2004
Wass Albert maraton
Első alkalom: 2004. február 21 - 22.
Wass Albert műveiből 24 órás felolvasás világszerte
Története  -  Beszámolók

I. Országos Wass Albert Találkozó - 2011

Helyszínek - 2004(22) - 2009(17) - 2010(32) - 2011(45) - 2012(45)
                      2013(39) - 2014(49) - 2015(66) - 2017(56)
- 2018(60)
2019(59)
Történelmi Magyarországon:

Anyaország:

Budapest - Strahl Zoltán - EMI (Egyesült Magyar Ifjúság)
Magyar Ház Klub - VI. ker. Lovag u. 16.

Debrecen - Mátyás Szabolcs - Szabó Bálint - Vincze Piroska - Horváth Attila
Kárpátok Népe Alapítvány - Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom


Nagykanizsa

Szolnok


Erdély:

Nagyvárad - Hét Vár Ifjúsági Mozgalom - Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezet

Szatmárnémeti - Krakkó Rudolf - Híd Egyesület

Kolozsvár - Ifj. Soós Sándor - EMI (Erdélyi Magyar Ifjak)

Marosvásárhely - Fekete István - Református Diakóniai Központ Bocskai termében

Székelyudvarhely


Felvidéken:

Révkomárom

Kassa


Délvidék:

Királyhalom

Muzslya

Szenttamás


Kárpátalja:

Beregszász

Amerikai Egyesült Államokban:

(USA) Miami - Lukácsi Éva

(Florida) Sarasota - Ifj, Szalay Róbert

(Kanada) Torontó

Cleveland

(Arizona) Phoenix

(Kalifornia) Ontario

Egy tengeralattjáró teraszán


Története

2003-ban Mátyás Szabolcs ötletét, a debreceni Kárpátok Népe Egyesület,
Szabó Bálint
kezdeményezésére, 2004 -ben az Anyaországban EMI (Egyesült Magyar Ifjúság) Strahl Zoltán, az elszakított területeken EMI (Erdélyi Magyar Ifjak) Ifj. Soós Sándor főszervezésével a világ 21 pontján valósították meg a nemzetközi rendezvényt.

Eredetileg 2-3 helyszínre tervezték a 72 órás felolvasást, de több más város is jelezte,
hogy szeretne bekapcsolódni, ezért 24 órára csökkentették a felolvasás idejét. A 24 órás felolvasás, a kulturális rendezvény, az egyéni élményt közösségi élménnyé alakította. Wass Albert nem lázít, hanem oktat, szórakoztat és nevel. Szavaival élve "nem meghalni kell a magyarságért, hanem élni kell érte".

Kiválasztott irodalmi alkotások: Valaki tévedett (novelláskötet), Nagypénteki sirató (verseskötet), a Tizenhárom almafa és az Adjátok vissza a hegyeimet! (regények), Válogatott magyar mondák és népmesék

Guinness-rekordot szerettek volna felállítani, de végül az EMI szervezésével tabut,
félelmet döntöttünk, és talán Wass Albert széles körben való ismertté tételéhez is
sikerült hozzájárulnunk.
Soós Sándor EMI elnök – Erdély - 2006. április 4.

Interjú Ifj. Soós Sándorral az EMI elnökével
Világszerte a célunk az volt, hogy ismertté tegyük Wass Albert munkásságát, most
látjuk az eredményét, azóta sokkal több Wass Albert-könyv fogyott el, sokkal több
cikk jelent meg róla.

Erdélyben ezen kívül az volt a célunk, hogy sürgessük Wass Albert rehabilitálását,
hiszen a román népbíróság halálra ítélte, és a mai napig háborús bűnösnek tartják.
Sajnos ezért kellemetlenségünk volt, hiszen följelentettek, mint háborús bűnös
kultuszának éltetőit. De minden rossznak van haszna is… az lett az eredménye,
hogy a Román Semmítőszék kiadott egy hivatalos iratot, amely azt tartalmazza, hogy
mivel Wass Albertet nem találták a kivizsgálások során háborús bűnösnek, ezért a felolvasó-maraton szervezői és résztvevői elleni vádat semmisnek nyilvánítják.


Amit még ezen kívül szerettünk volna az, hogy Wass munkássága a tantervben is
kapja meg a megérdemelt helyét.
Ez irányban még nem történt fejlődés, de tanárok mesélték, hogy elcsíptek már diákot órán Wass Albertet olvasni...

EMI klub (Egyesült Magyar Ifjúság)- összmagyar ifjúsági szervezet.
2003. decemberében volt az alakuló gyűlése Budapesten. Ez a szervezet magában
foglalja az erdélyi EMI-t, a délvidéki DISZ-t (Délvidéki Ifjúsági Szervezet), a csonka országiakat és a felvidékieket. A trianoni határokon túl nem törekszik mindenáron
közvetlen tagtoborzásra, sokkal inkább ernyőszervezetként kíván működni, az
elcsatolt területeken önállóan tevékenykedő testvérszervezeteivel összefogva.

Erdélyi Magyar IfjakEMI - Erdélyi Magyar Ifjak
"Többféle ifjúsági szervezet működik, de egyik sem a nemzeti értékekre épít, egyik sem mondja ki, hogy igenis a magyarságért vagyunk, a magyarság megmaradását szolgáljuk. (…) Ezt a hiányt akartuk betölteni, amikor a baráti körömből egy páran nevet adtunk
a gondolatainknak, és kitűztünk magunk elé olyan célokat, feladatokat, amelyek előre megszabott lépések által, reményeink szerint, helyrebillentik az erdélyi magyarság sorsát".

Fábián Tibor, Erdélyi Napló - 2004. szeptember 21.

Bagoly Zsolt: Amit az EMI-ről tudni kell


Beszámolók


Emlékezés, tisztelgés, ráolvasás
Guinness-rekordkísérlet Wass Albert műveiből

Múlt hét pénteken és szombaton a világban 17 helyszínen zajlott Wass Albert
műveiből maratoni felolvasás. Ebből 13 helyszín a történelmi Magyarországon
található. Öt a tágabb értelemben vett Erdélyben (Nagyvárad, Szatmárnémeti,
Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely), három az anyaországban (Budapest,
Debrecen, Szolnok), kettő a Felvidéken (Révkomárom, Kassa), kettő a Délvidéken
(Királyhalom, Szenttamás), egy Kárpátalján (Beregszász), továbbá négy helyszín az
Amerikai Egyesült Államokban (Miami, Phoenix, Sarasota és a kaliforniai Ontario). A
rendezvények román id szerint február 20-án 17 órakor, magyar idő szerint 18,
Miamiban pedig déli 12 órakor egyszerre vették kezdetüket, és a folyamatos
felolvasás 24 órán át tartott, február 21-ig.

Egyedülálló volt az elmúlt hétvége a magyarság ezen átmeneti, trianonos
történelmében. Tulajdonképpen pontosan Trianon létét, lényegét és céljainak
megvalósulását cáfolta meg a békeparancs vagy annak következményei által
egymástól elszakított több száz fiatal, illetve a határok átrajzolásának idején fiatalnak
számító képviselője a nemzet jobbik részének. Nem hőzöngéssel, mellveregető
nyilatkozatokkal vagy követelésekkel – lévén neki mindez gyakorló demokraták
által szigorúan megtiltva –, még csak nem is kinyilatkoztatva és nem is
egészen tudatosan, legalábbis semmi esetre sem ezzel a céllal.

A Kárpátok Népe Egyesület kezdeményezésére csonka-országban az Egyesült
Magyar Ifjúság, az elszakított területeken az Erdélyi Magyar Ifjak (kivétel: Délvidéken
a DISZ, Nagyváradon a Hét Vár Ifjúsági Mozgalom) Wass Albert műveiből tartott
huszonnégy órás felolvasó-maratont. A rendezvény alapgondolata az íróra való
megemlékezés volt, kettős célja pedig Wass Albert rehabilitálási folyamatának
felgyorsítása, valamint fontosabb műveinek az iskolai tananyagba való bevételének
elérése. Magyarán az író igazságtalanul, aljas módon beszennyezett becsületének
tisztára mosása, s kivételes értékű munkásságának, valamint neki magának
gyermekeinkkel való megismertetésének biztosítása.

Ismerve jelenlegi politikai képviseletünk kiállását szent ügyeink mellett, a követelések
teljesülése egyenlő egy hatalmas kérdőjellel, vagy megfelelő szövegkörnyezetben
három ponttal, ennek ellenére a szervezők máris páratlan megvalósítást tudhatnak
magukénak. A felolvasás két kontinensen, tizenhét helyszínen zajlott. Egy időben,
egy terv szerint, egy célért, egy akarattal. Egy öntudatában, értékrendjében meg nem
csonkított nemzet egyidejű tette volt ez. Ha úgy nézzük, egy lázadás. Nem véres és
nem leverhető, mert nem fizikai. Szellemi lázadás volt ez, szabadságharc, az élni
akarás, a magyarként élni akarás ki nem nyilatkoztatott, makacs, nem rombolás,
hanem értékóvás által vívott harca, ugyanakkor magabiztos, nyugodt felmutatás
kishitűek, ellenségek és velünk tartók felé egyaránt. Annak a bizonyosságát
erősítette meg a lelkekben, hogy hivatkozzanak bár a gyengék turáni átokra vagy
bármi másra, képesek vagyunk egyként cselekedni, ha becsületünket vagy
értékeinket látjuk végveszélyben forogni.

Bagoly Zsolt, Erdélyi Napló - 2004. február 24.

Miami
Wass Albertért – maratoni felolvasás Miamiban is

Miamiban fél évszázada alapítottak egy magyar templomot és kulturális otthont,
hogy a dél-floridai magyar közösség ápolhassa hitét és nemzeti kulturális kincseit.
Az ötvenedik évfordulóra készítettem egy kétnyelvű történelmi kiadványt. Ennek okán a
régi jegyzőkönyveket tanulmányozva nagyot dobbant a szívem, amikor az 1960-as
évek elején több évben is arról olvashattam, hogy itt járt Wass Albert író és előadást
tartott egy-egy nemzeti ünnepen. Így, amikor az író halála után Wass Albert-
emlékdélutánt tartottunk, kézenfekvő volt az indítványom: nevezzük el a
könyvtárunkat Wass Albertről.
Az író élő hagyatékának ápolása szívügyem lett. Amikor hallottam az Egyesült
Magyar Ifjúság és a Kárpátok Népe felhívását, úgy éreztem, ebben nekünk is részt
kell venni. Be kell bizonyítani Wass Albert nevének tisztaságát és művei elismerését
- közös összefogással. Így indult a maratoni Wass Albert felolvasónap
megszervezése, melyet sikeresen teljesítettünk. Február 20-án péntek déli 12 órakor,
az otthoni idő szerint este 6-kor, Erdélyben este 7-kor kezdtük el a felolvasó maratont.
Felolvastuk Wass Albert öt fiának levelét és néhány résztvevő szervezet híreit. Aztán
az író életrajzából és erdélyi pályaszakaszából hallgattunk meg sok részletet. A
kezdő csoportban olyanok is voltak, akik személyesen ismerték az írót. Az idősebb
generáció után fiatalabb családok érkeztek. Déltől este nyolc óráig olvastunk szinte
megállás nélkül. Akkor egy filmet néztünk meg, amely Wass Albert íróval készült
Astorban 1995-ben. Ez a film egy új, színes változata a Fenyőfáktól a pálmafákig
című filmnek. Ezt is, mint a régebbi filmet ifj. Szalay Róbert készítette és gyorspostán
küldte el nekünk. Jól ismerte Wass Albertet életének utolsó szakaszában. Ők
Sarasotában gyűjtötték össze azokat, akik tisztelték az írót és szeretik műveit. Mivel
Sarasota csapata csatlakozott hozzánk a felolvasásban este hét órától tíz óráig, így
mi akkor folytattuk a felolvasást. Néhány egészségügyben dolgozó barátunk segített
abban, hogy az éjszakázás könnyebb legyen, ők hozzá vannak edződve az éjszakai
ügyeletekhez.
Reggel hattól felmentő sereg érkezett. Bevallom, a másnaposság érzése miatt én
csak reggel 9-kor álltam ismét csatarendben. Ekkor az új fiatal csapat együtt
meghallgatta Dinnyés József néhány megzenésített versét, melyek Wass Albert
remekműveinek jó zenei tolmácsolást adnak.
Egy helyi amatőr zenészünk erre az
alkalomra komponált egy éneket, melyet CD-ről elő is adott. A mű a Kárpátok dala
címmel kapott ősbemutatót, s ez a refrénje: Hajrá, Magyarország, Hajrá, Magyarok!
Szombaton délben mondtunk egy áldást és bezártuk a felolvasó napot. Öröm, hogy
sikerrel teljesítettük a vállalást. Nagy tanulságot merítettem e Kárpát-medencét
átívelő megmozdulásból. Wass Albert írónk üzent és mi meghallottuk hangját és
üzenetét. Ez meghatározza életünket: nemzetünk iránti elkötelezettségben és
egymás sorsának vállalásában. Erdély népének és a magyarság szószólójának nem
halkult el a hangja. Adja Isten, hogy messzire hasson és sokáig visszhangot találjon
Wass Albert szava és öröksége a tizenötmilliós magyar nemzet szívében: köztünk és
általunk.

Lukácsi Éva, Erdélyi Napló - 2004. március 2.

Maratoni felolvasás magyarul
Guinness-rekordkísérlet Wass Albert műveiből
(Debrecen - Nagyvárad – Kolozsvár - Marosvásárhely)

Debrecen

Az amerikai helyszínek is köthetők Magyarországhoz - hiszen "e kontinens Imre
hercegünkről kapta a nevét" - magyarázza Mátyás Szabolcs rendező. - Szent
István fiának, Imre hercegnek ugyanis 1086-os szentté avatása után a neve oly
divatossá vált a középkori Európában, hogy a spanyol Amerigo Vespucci (Amerigo
az Imre spanyol változata) is az ô nevét viselte – hangzott el a debreceni megnyitón,
mely a Kereszténydemokrata Néppárt székházában zajlott a Kárpátok Népe
Alapítvány és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szervezésében.
- Célja, hogy Wass Albert szépirodalmi értékét elismerjék, és az, hogy ne tekintsenek rá háborús bűnösként - magyarázza Szabó Bálint szervező. -
Eredetileg 2-3 helyszínre terveztünk 72 órás felolvasást, de mivel több más város is
jelezte, hogy szeretne bekapcsolódni, ezért 24 órára csökkentettük a felolvasás
idejét, s így is túl kevés idő jutott a szervezésre. Prominens sportolókat hívtunk meg,
a hitelesítő bizottságban pedig Molnos Angéla nyelvész egy kétszeres Guinness
rekord-döntő, Vincze Piroska, a gróf Wass Albert Társaság vezetője és Lőrincz
László ügyvéd elnökölt. Szeretnénk utcát elnevezni Debrecenben Wass Albertről -
akár Debrecen-Pallagon -, ahol a mezőgazdasági akadémiára járt - vagy valamely
új lakónegyedben. A Kárpátok Népe Alapítvány pedig nyárra azt tervezi, hogy 13
almafát ültet Kommandón.
- Nagyon örülök, hogy a fiatalság szereti Wass Albertet és kíváncsi az igaz
történelemre - mert az iskolában még mindig nem volt ilyen téren rendszerváltás -
magyarázza Vincze Piroska nyugalmazott orvosnő. - A történelmet az isten
irányítja, hiába néz úgy ki, hogy az emberek. Wass Albert által nemcsak a reális
történelmet ismerjük meg, hanem olyan ősi erényeket is, mint a becsületesség,
munkaszeretet, igazságkeresés udvariasság és türelem - amelyet az itt lévő
fiatalokon is látni. Egyébként a felolvasás ötlete Debrecenben született, amikor 2003.
október 23-án Melocco Miklósnak A szabadságharc tündöklő idején nyílt rózsa című
szobrát avatták a Debreceni Egyetem előtt. Ekkor kért fel Mátyás Szabolcs
és Szabó Bálint, hogy részvételemmel támogassam e kezdeményezést.

- Tanácsokat adtam, hogyan kell egy Guinness-rekordkísérletet lebonyolítani. A
pontos jegyzőkönyv és dokumentáció, valamint a hozzáértő bizottság az előfeltétel. A
felolvasók aláírásukkal hitelesítik, hogy felolvasásukkal kitöltötték a személyenkénti
negyedórás időt - nyilatkozza Horváth Attila, aki a történelem-földrajz szakos tanári
diploma megszerzése után most területfejlesztő geográfusnak tanul. 2001-ben
egykezes fekvőtámasz kategóriában Guinness-rekordot döntött – egy perc alatt 100
fekvőtámasszal. A korábbi kanadai rekordtartóra négy fekvőtámasszal vert rá. 2002-
ben guggolás kategóriában döntötte meg egy hongkongi sportolónak a
teljesítményét, mintegy 150 guggolással előzve meg őt. Horváth Attila teljesítménye
egy óra alatt 4656 guggolás volt.
A KDNP székházában barátságos légkörben zajlott a felolvasás. A fiatalok között
egy-egy idősebb is előfordult. A rendezvényt a sajtóban meghirdették, sokan jöttek
tehát a városból a felhívásra. A sajtó este kiszállt. A felolvasókról folyamatosan film
készült. Három művet ismertettek: a Valaki tévedett novelláskötetet, a Tizenhárom
almafa és az Adjátok vissza a hegyeimet! cimű regényeket.

Este kilenc tájban két kétméteresnél magasabb fiatalember hagyta el a KDNP-
székházat, kezükben oklevél: "Részt vett a Wass Albert tiszteletére rendezett
Guinness-rekord kísérletben, folyamatos felolvasás kategóriában". A két fiatalember
kosaras élsportoló. Fejük a McDonald's magas ablakai fölött jár abban a debreceni
Arany János utcában, ahol még alig tizenöt éve a szovjet nagykövetség épülete
komorlott. Azóta – Wass Alberttel szólva – "bizony eltelt az idő".

Balázs Ildikó - Erdélyi Napló - 2004. február 24.

Nagyvárad

Nagyváradon 51-en neveztek be, a legidősebb felolvasó 71 éves, a legifjabb 13 éves
volt. Az akciót itt a Hét Vár Ifjúsági Mozgalom és a Partiumi Keresztény Egyetem
Diákszervezete
rendezte meg.
A váradi szervezők közleményben fogalmazták meg a rendkívüli felolvasás célját. Az
egynapos rendezvény figyelemfelkeltés: ideje, hogy végre semmissé nyilvánítsák
Wass Albert halálos ítéletét, s rehabilitálják az írót. "A koholt vádak alapján
koncepciós perbe fogott Wass Albert nevét, tisztességét, becsületét is sárba tiporta a
kommunista erőszak. Az író elleni vád, miszerint az 1940-es bécsi döntés után az
Erdélybe bevonuló magyar honvédek erőszakos cselekményeit románok és zsidók
ellen személyesen is befolyásolta, teljes mértékben rágalom, hiszen ő maga ezen
események idején és helyszínén ott sem volt. A halálos ítélet meghozatala után nem
térhetett vissza Erdélybe, hiszen birtokai elkobzása után az élete is veszélybe került
volna. Később veszélybe is került, mert a Ceausescu-diktatúra kiszolgálói kétszer is
megpróbálták kioltani az író életét. Tették ezt azért, mert az emigrációban is
keményen bírálta a diktatúrát, az erdélyi magyarság eltüntetésére irányuló
román politikát" - olvasható a kommünikében. A felolvasó-maraton fontos célja továbbá:
elérni, hogy az író életműve elnyerje irodalmi értékének méltó helyét a romániai
magyar közoktatásban.
A váradi irodalmi nap előtt és a találkozó idején folyamatosan iratkoztak fel a
lajstromra mindazok, akik szeretik Wass novelláit, regényeit. A Lorántffy Zsuzsanna
Református Egyházi Központban öttagú hitelesítő bizottság ellenőrizte, megfelelőek-e
a körülmények az olvasáshoz
. A megnyitón Varga Vilmos színművész Wass
Albert-verseket mondott, majd Tőkés László köszöntötte az egybegyűlteket, és
megkezdte a felolvasást
. A szervezők pontosan feltüntették a listán, ki hány órakor
olvas fel. Mindenik részvevő kapott egy oklevelet a következő mottóval: "Amelyik nép
nem tud összefogni a rontás ellen, ne hivatkozzék se balsorsra, se turáni átokra." A
legidősebb felolvasó a 71 éves Kurucz Erzsébet, a legifjabb a 13 esztendős Kristófi
László Dávid volt. A legényke három alkalommal is vállalt felolvasást: péntek délután,
majd még aznap este és szombaton. Amint megjegyezte: tetszett neki a rendezvény.
Nemrégiben mondákat olvasott Wass Alberttől, ezért is kerekedett kedve a
nyilvánosság előtti "szerepléshez". Akadt olyan is, aki négy különböző időpontban
olvasott fel. A szervezők közül Gali Boglárka és Barta Béla huszonnégy órán
keresztül "állta a sarat". Elmondásuk szerint éjjel 2-3 óra körül volt a legnehezebb
talpon maradni, ám "egy liter" kávé felhörpintése után tovább bírták a gyűrődést, s
végezték a szervezői teendőket, az éjszakai felolvasás irányítását, az időmérést,
miegyebet.
A felolvasók nevét és aláírását tartalmazó jegyzéket, a dokumentációs anyagot, azaz
a maratoni napon készült fotográfiákat és videó anyagot elküldik a debreceni
Kárpátok Népe Alapítványhoz. A cívis városbeliek az összes helyszínről
összegyűjtött anyagot elküldik Nagy-Britanniába, a Guinness-rekordokkal foglalkozó
intézményhez
.
Váradon békésen, csöndesen telt az irodalmi nap. Székelyudvarhelyen szervezési
okok miatt elmaradt a felolvasás. A Prima Televízió híradójában megjelent egy olyan
hír, miszerint Kolozsvárott rendőrségi eljárás indult az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI)
nevű szervezet ellen. Soós Sándor, az ifjúsági szervezet elnöke kérdésünkre
elmondta: nincs tudomásuk a feljelentésről. Marosvásárhelyen sem tiltották be
a rendezvényt
. Annyi történt, hogy az akciót könyvekkel támogató Mentor Kiadó
köztereken is ki akart tenni falragaszokat, ám az ottani polgármesteri hivatal ezt nem
engedélyezte. Ezt a hírt fújta fel a marosvásárhelyi sajtó. Soós hozzáfűzte: "Az
irodalmi nap kulturális rendezvény volt. S kulturális rendezvényt betiltani abszurditás
lett volna."
Az EMI elnöke arról is tájékoztatott: Marosvásárhelyen 96-an,
Kolozsváron 70-en olvastak fel. A kincses városban egy 78 éves hölgy volt a
legidősebb, s egy 10 éves gyermek a legfiatalabb felolvasó. Minden bizonnyal egy
hónap múlva lesz eredményhirdetés: Guinness-rekord lett-e a hét országra, két
kontinensre kiterjedő felolvasó-maraton. A szervezők bizakodnak: valószínűleg
bekerül a különleges irodalmi nap a Rekordok Nagykönyvébe.

Tóth Hajnal – Erdélyi Napló – 2004. február 24.

Kolozsvár

Képesek vagyunk egyként cselekedni, ha becsületünket vagy értékeinket látjuk
végveszélyben forogni. Felemelő volt ennek tanúja lenni a megszállás intő jelképévé
változtatott Kolozsvárott. A kincses város egy teljes napra újra Erdély fővárosává
változott a Református Teológiai Főiskola Bethlen-termében, ahol az egyenként
tizenöt perces felolvasásra odasereglett összesen mintegy százötven, az összes
korosztályt képviselő magyar megmutatta magát, és emlékezett, egészen úgy, ahogy
a rendezvényt megnyitó Vekov Károly RMDSZ-es parlamenti képviselő, a
Nemzetépítő Platform elnöke Wass Albertre életének második felét
összefoglalta: "kivert kutyaként, de egyenes gerinccel".

B. Zs. - Erdélyi Napló - 2004. február 24.

Szatmárnémeti

Közel százan olvastak fel a Wass Albert–felolvasó maratonon

A debreceni Kárpátok Népe Alapítvány felhívására Magyarország, Ukrajna,
Jugoszlávia és Szlovákia magyarlakta telepűlései és több romániai város mellett
Szatmárnémetiben péntek este hét órakor kezdődött el a szervezők által Guiness-
rekordkísérletként bejelentett Wass Albert–felolvasó maraton. Az eseménybe
összesen tizennyolc telepűlés kapcsolódott be, az eddigi információk alapján úgy
tűnik, minden helyszínen sikerrel ért véget szombat este hét órakor a maratoni
felolvasás. A negyedóránként egymást váltó résztvevők - amellett, hogy Wass
Albert munkásságára kívánták felhívni a figyelmet - egyben arra is pályáztak, hogy
új rekordot felállítva a folyamatos olvasás kategóriában, bekerűljenek a Guiness–
rekordok könyvébe.

Szatmárnémetiben a Ioan Cuza Voda utca 28. szám alatt zajlott a rendezvény, nyitó
momentumként Méhes Kati színművésznő olvasta fel az író Egységes magyarság
című rövid, de sokatmondó esszéjét, Bessenyei Gedő István pedig verset szavalt. A
mintegy kilencven, egymást váltó felolvasó a Református Gimnázium, a Hám János
Római Katolikus Iskolaközpont és a Kölcsey Ferenc Főgimnázium diákjai közűl
kerűltek ki, de könyvet vettek a kezűkbe pedagógusok, lelkészek és színészek,
ellátogattak a felolvasás helyszínére politikusok és más közéleti személyiségek is.
Krakkó Rudolf, a megyeszékhelyi eseményt szervez Híd Egyesűlet elnöke lapunknak
elmondta, a felolvasó maraton megszervezésében kivették a részűket a Református
Gimnázium diákjai is, de sokat segített Gál Gyöngyi tanfelűgyelőnő és Somogyi
Mária, a 27–es számú óvoda igazgatónője. Főtámogatóként a Babylon Music Bart
említette, amelyik kűlöntermét ajánlotta fel helyszínűl, de hozzájárultak a sikerhez a
Láncos templom Nőszövetségének tagjai is. Krakkó elmondta, a rekord bejegyzése
felé a következő lépés az lesz, hogy a kűlönböző helyszíneken készűlt
jegyzőkönyveket egyeztetik, ehhez csatolják az eseményen készűlt fénykép-, video-
és hangfelvételeket, majd elkűldik a Guiness kiadójához és ott mondják majd ki a
végszót arról, sikeres volt-e a kísérlet, vagy sem.
- Ha próbálkozásunk mégsem hozná meg a várt eredményt, újra megszervezzűk
majd a felolvasást, és a mostaninál még több helyszínt fogunk bevonni a
rekordkísérletbe - szögezte le az egyesűleti elnök.

Princz Csaba, Szatmári Friss Újság - 2004. február

Marosvásárhely

Sikerült a Wass Albert világrekord-kísérlet!
Irodalom, vidámság, kávé és huszonnégy óra


Péntek délután már lázasan folyt a készülődés. Asztalra kerültek az üdítők,
ásványvizek, a kalács, készültek a szendvicsek. Háromnegyed hét körül pedig
megérkeztek az első érdeklődők is Marosvásárhelyen a volt Jókai utcai Bocskai
terembe
. Hét előtt pár perccel hallgatók, felolvasók és a felügyelő bizottság
jelenlétében felolvasták a Wass- fiúk üdvözlő levelét, és pontosan 7 órakor
megkezdődött a huszonnégy órás felolvasás. A kb. tizenöt fős szervezőcsapat
mindenről gondoskodott. A terem ajtaja előtt ültek a névlistások, akik feljegyezték a
felolvasók adatait, készítették a Guinness által előírt jegyzőkönyvet, a teremben ült a
két időmérő, akik a harmóniumon elhelyezett laptopról olvasták az időt, jelezték a
pontos negyedóra elteltét, a fotós felvételt készített minden felolvasóról, a
konferanszié pár szóban bemutatta a következő felolvasót a hallgatóságnak. A
szervezőgárda női tagjai ügyeltek az üdítő, kávé, kalács, cigaretta megfelelő
mennyiségére. Minden olajozottan ment. A szervezők félelme, az éjszakai, hajnali
olvasói "lyuk" szépen eltömődött, a felolvasók éjszaka is állandóan jelentkeztek,
szünet nélkül hangzottak Wass Albert leírt szavai. Egy negyven év fölötti úr hajnali öt
körül jelentkezett, mondván, a felolvasással szeretné kezdeni születésnapját. Ilyen és
ehhez hasonló, kellemes meglepetések sokszor érték a csapatot a huszonnégy óra
alatt, csakúgy, mint a román nyelvű sajtó cseles kérdései, amelyek mindenáron
politikát akartak csinálni a dologból. De a felolvasás olajozottan, minden gond nélkül
folyt. Igaz, hogy a kezdeti telt ház lassan, de fogyott, ám még a hajnali órákban is volt
öt-hat néző a teremben. A rendkívül szigorú és pontos szervezés egyben
kötetlenséget is jelentett, az előtérben levő asztalok terítve álltak, aki akart, kijött a
teremből, beszélgetett, ivott egy kávét, visszaült, a családias hangulat, közvetlenség,
vidámság jellemezte az előtéri társaságot, míg bent a Wass Alberti világ szépségeit
és nehézségeit hallgatták az érdeklődők. Mindig volt elegendő számú felolvasó. És
igaz ugyan, hogy hajnalra kezdtek begyógyulni a szervezők szemei, egymást váltva
aludtak itt-ott, asztalon, fotelben, literszámra itták a kávét, a vidámság, jó hangulat
nem csitult: mindenki megértette a felolvasó maraton lényegét - szépen, csendben,
vidáman és megállíthatatlanul. A megállíthatatlanságról a jó barátok gondoskodtak:
mivel a megígért hivatásos rend fenntartó polgárőrök nem érkeztek meg, egy
vásárhelyi motoros társaság egész éjjel készenléti állapotban volt. Szerencsére nem
volt rájuk szükség, senki sem jött be részegen, nem volt semmi káosz. Köszönet nekik.

Szombat délelőttre újra érkeztek vendégek, hallgatóság, felolvasók. Délutánra
megtelt a terem. Amikor pedig az óra szombat este 18:59:59-et mutatott, mindenki
összenézett, könnyes lett pár szem, és halk moraj ülte meg a termet: megcsináltuk!

Az utolsó felolvasót követően a felügyelő bizottság tagjai közül szólt néhány szót
Makkai Gergely képviselő, Fodor Imre alpolgármester, Nagy Pál irodalomkritikus,
Malissa Imre angoltanár, a szervezők jó barátja. Utóbbi elmondta, ötvenhatos
kivándorolt erdélyi szülők gyermekeként Kanadában született, és nagymamája
beszélt neki sokszor azokról a háborús időkről. Most élte át csak igazán, mit jelentett
akkor erdélyi magyarnak lenni. Köszönet Wass Albertnek érte. Akinek négy
könyvéből olvastak fel: a Valaki tévedett novelláskötetet a legszebb, az Adjátok
vissza a hegyeimet követte, majd a Tizenhárom almafa, végül a Nagypénteki sirató
verseskötet. Az estet Fekete István főszervező szavai zárták
. Megcsináltuk! A
maraton, minden nehézség, fenyegetés, tiltás és mocskolódás ellenére megszületett,
a Guinness-rekord sikerült. És értesüléseink szerint sikerült Szatmáron, Kolozsváron,
Budapesten is, ahol többek között Vikidál Gyula és Nagy Feró is felolvasott. A többi
(tizenhat) helyszínnel a napokban veszik fel újra a kapcsolatot a szervezők.
Következik a jegyzőkönyvek és felvételek Angliába küldése, és a rekord hitelesítése.
Bizonyított Marosvásárhely, fiataljai, öregjei, az est felolvasói, szervezői, segítői, és
újra, mint annyiszor, bizonyított Wass Albert életműve is. Hibamentesen,
másodpercre pontosan, folyékonyan zajlott a huszonnégy óra. Ez pedig még
nagyobb teljesítménynek tűnik akkor, ha tudatosítjuk: a
szervező csapat átlagéletkora alig huszonegy életév!

Nagy Botond - Népújság - 2004. február 23.


Összeállította:
Bartha Kata
Wass Albert Emlékoldal
2015. február 20.


Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !