Wass Albert erdélyi magyar író és költő
  • Wass Albert Emlékoldal
  • A Bűkk csodálatos világa
  • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. január 18., Szombat: Piroska, Margit névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február  26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ
Állampolgársági kérelme
Kitüntetései
Katonai érdemei
Történelmi Vitézi Rend
Kolozsy Sándor: Interjú Wass Albert íróval (1981)
Fábián Tibor:
Wass Albert interjúfolyam (2005-2006)
Lakatos Pál: Interjú
Wass Alberttel (1996)
Magyar Honlap Linkek
WYW kereső
Wyw Directory
Hun-Web Linkek
Magyar Címtár és Kereső
magyaroldalak.net
Linkunderground SEO tools - Google PageRank
websas.hu
link
Hirweb.hu-Magyar Honlapok
DVD Top Toplista
Reklámcsere
Hungarian Web Linkgyüjtemény
Linkgyujtemény
Magyar
Reklámpiac
Buszbérlés
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
Fábián Tibor: Szószólója szépnek, igaznak Fábián Tibor: Szószólója szépnek, igaznak

"Ezzel a címmel jelentetett meg a Mentor kiadó Fábián Tibor tollából egy karcsú de gondolatgazdag kötetet. Időszerűségét az is erősíti, hogy 2008-at Wass Albert évévé nyilvánították az író hívei
A borító jobb oldalán felsejlő portré és az alcím – Beszélgetések Wass Albertről – egyértelművé teszik a könyv tárgyát....."
Részletek    

(Mentor Kiadó - 2008)
Wass Albert havasai Váradi Péter - Lőwey Lilla: Wass Albert havasai


"A reprezentatív képes album 2007. október 15-én jelent meg. A költő szűletésének 100. évfordulója előtt tisztelgő kötet Wass Albert írásainak helyszíneit mutatja be Az album földrajzi-történelmi bevezetőt tartalmaz, ismerteti a Kelemen- és Görgényi-havasok fekvését, legendás hegycsúcsait, fennsíkait, kűlönleges szikla-alakzatait, az őket elválasztó Maros folyó völgyét...."
Részletek   


Wass Albert igazsága Wass Albert igazsága

" E könyv azért is szűletett, hogy végre hiteles, elfogulatlan és dokumentált képet adjon Wass Albertről, akinek munkássága épp halála után kezdi el kifejteni egyre szélesebb olvasótömegeknek azt a hatást és űzenetet, amit az író művein keresztűl mindig is el akart juttatni a magyarság és a nagyvilág számára...."
Részletek   


(Szabad Tér és a Czegei Wass Foundation kiadása - 2004)
Wass Albert titkai Wass Albert titkai -
Válogatott levelek öt asszonyhoz


"2006 viharverte magyarjainak egy szívet-lelket melengető, fájdalmasan szép, új Wass Albert könyvet ajánlunk a Czegei Wass család kéziratos levéltárábólA Szabad Tér Kiadó és Takaró Mihály szerkesztő közel száz bizalmas levelet ad közre Wass Albert titkai - válogatott levelek öt asszonyhoz címmel, melyek olyan hölgybarátoknak szóltak, akik életének tanúi, inspirálói és társai voltak..."
Utalás egri tartózkodására:   
(Szabad Tér - 2006)                           
Wass Albert szűlőföldje - vadászatai Kászoni Zoltán: Wass Albert szűlőföldje - vadászatai

"A szerző Wass Albert-nek, a népszerű erdélyi magyar írónak nyomdokain járva mutatja be azokat a helyszíneket és a hozzájuk kapcsolódó eseményeket, élményeket, amelyek életének egy-egy fontos fázisát jelentették, illetve valamilyen módon rá emlékeztetnek..."
Részletek   


(Agroinform Kiadó - 2005)              
WassKor Fenyőktől a pálmafákig - portréfilm

Wass Albert nevével valamikor az 1980-as évek közepén, végén találkoztam először. Czigány Zoltán rendező barátom egy az Erdélyi Helikonról szóló dokumentumfilmen dolgozott. Megbeszéltűk, hogy első lépesben kiugrunk Erdélybe és a régi idők irodalom-történeti helyszínein felveszűnk néhány
S-8-as snittet. Ebben az időben...
Részletek     
Életmű bibliográfia 1923-2003 Wass Albert - Sors és pálya

"Az erdő meredeken lejtett Pujon felé, ahol apró református templom és papilak volt. Ebben a faluban több magyar család is lakott, Szentgotthárdon azonban csak román templom volt, ott alig.alig akadt magyar. Az istentiszteletet rendszerint udvarházunk ebédlőjében tartottuk..."
Részletek    
(Erdélyi Gondolat - Székelyudvarhely - 2005 - Mentor - 2006)
WassKor
Wass-KorSiemers Ilona, szűl. Czegei Wass grófnő átfogó visszaemlékezése
a 19. sz. végének, 20. sz. elejének erdélyi arisztokráciájáról,
közel 200 korabeli fotóval, a szerző rajzaival.

Részletek   
(Mentor - 1999)
Wass Albert regényeinek világa Takaró Mihály: Wass Albert regényeinek világa

E könyv szerzője a kötetben szereplő regényeket nem tartalmi ismertetésén keresztűl viszi közel az olvasóhoz, hanem a művek bemutatása mellett bőségesen válogatott, hatásos idézetekkel villantja fel a bennűk megrajzolt világot. Wass Albert életének főbb állomásait és jelentősebb írásait kronologikus sorrendben ismerhetjűk meg. Az író regényeinek témája változatlan:
az elveszített Erdély jelenik meg műveiben.

(Masszi - 2005)
Életmű bibliográfia 1923-2003
Balázs Ildikó: Wass Albert életmű-bibliográfia (1923-2003)" Balázs Ildikó munkája űrt pótol a magyar irodalomban... Olyan író műveit összefogó kiadványt tartunk kezűnkben, akinél a művészi szépség, az erkölcsi érték, a hazaszeretet példát adó hitvallása egyűttes erővel hat olvasóira...."

Részletek   
(Kráter - 2004)
Wass Albert erdélyi korszaka (1923-1944)
Balázs Ildikó: Wass Albert erdélyi korszaka (1923-1944)" Átfogó, igényes, az első szövegcentrikus elemző tanulmány a magyar irodalmi kánonban helyet kereső és követelő szerző erdélyi korszakáról. Hiánypótló mű, amely a szerző első alkotói korszakáról nyújt részletes elemzést. Ennek nyomán egy olyan író arcképe rajzolódik ki, akit a két világháború közötti irodalmi köztudat jelentős ígéretként tartott számon..."

Részletek   
(Mentor - 2010)
Wass Albert Írói Pályaképe
Szűcsné Harkó Enikő: Wass Albert Írói Pályaképe


"Wass Albert könyveit nem lehet letenni. Mestere a történetmondásnak, mindegyik könyve egy-egy izgalmas emberi sors. Mestere a jellemformálásnak: alakjai plasztikusak, akár a vitatkozó mókusról, akár Nucáról, a funtineli boszorkányról, akár Tánczos Csuda Mózsiról, akár Dombi Dombolov komisszár elvtárs úrról mesél nekünk."

Részletek   
(ÁRGUS irodalmi és kulturális folyóirat 2001 / 2. március - április)
Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !