Wass Albert erdélyi magyar író és költő
  • Wass Albert Emlékoldal
  • A Bűkk csodálatos világa
  • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. február 19., Szerda: Zsuzsanna, Eliza névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február  26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ
báró Kemény János
X
/>
Pihenés Erdélyben
Trianon előtti Magyar ételek
eXTReMe Tracker
websas.hu
WYW kereső
Magyar Honlap Linkek
Magyar Címtár és Kereső
Hirweb.hu-Magyar Honlapok
Hungarian Web Linkgyüjtemény
Linkgyujtemény
Magyar
Reklámpiac
DVD Top Toplista
Buszbérlés
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
Székelykő Torockónál (Fotó: Horváth Ferenc)

Wass Albert Emlékoldal története
"…A gyenge ember ugyanis élethazugságokba menekül, az erős
azonban életigazságok és a megtartó hit segítségével épít…"
(Wass Albert)
10 évvel ezelőtt váratlan fordulat következett, belépett az életembe Wass Albert. Boldogan tekintek vissza a kemény munkámra, ami nagy kihívás volt, amit közkinccsé tettem. Fáradhatatlanul feldolgoztam mindazt, amit érdemes tudni az íróról, az öt fiú - Vid, Géza, Huba, Miklós, Endre - édesapjáról. Köszönet a sok lelkiismeretes segítőtársamnak a cél érdekében, hogy Wass Albert irodalmi munkássága, tanításai, minél több emberhez eljusson.
Bartha Kata
Wass Albert tanítványa

2007. augusztus –
Zongor Irma
 Naponta beszélgettem Erdélyben, Agyagfalván Zongor Irma több Általános Iskola igazgatónőjével. Elmesélte, hogy A bögözi I.sz. Általános Iskola Beder Tibor akkori főtanfelügyelő javaslatára vette fel 2000. júniusában Wass Albert nevét. A tantestület nem ismerte, nem volt honnan ismerje Wass Albertet, elkezdték olvasni a műveit.

A Bögözi Wass Albert Egyesűlet
elnöke László Emma levelében megírta: "1999 óta jan. 8-án emléknapot rendezűnk az iskolánkban, ahol "wassmadarak" c. rajzverseny díjnyertes gyermekrajzokkal díszített teremben vetélkedőt az életrajzából és szavalóversenyt tartunk".

Hargita megye prefektusa elrendelte a bögözi Wass Albert Általános Iskola – nevének megváltoztatását, mivel a jelenlegi elnevezés ellenkezik 2002/31-es rendelettel. Nem maradt más választásuk, 2003. májusában visszakeresztelték iskolájukat I.sz Általános Iskola névre. Alig három évig állt a Wass Albert nevét viselő tábla a bögözi iskola falán.
A szászrégeni és holtmarosi Wass Albert-szobrokkal ugyanez történt, ott is, akárcsak Bögözön, meghátrálásra kényszerítette a hatalom a jeles író emlékét ápolókat.

Az ErdélyMa hírekben olvasva Wass Albert szobra után a Romániában háborús bűnösnek tekintett egykori író nevét viselő Wass Albert Általános Iskola emléktáblája is a süllyesztőbe került Vicén. A közigazgatásilag Apanagyfaluhoz tartozó, színtiszta magyar lakosságú Vice általános iskolája 2001. áprilisától viselte az író nevét, azt követően, hogy a Beszterce-Naszód megyei tanfelügyelőség 2001. februárjában engedélyezte a névadományozást. Ugyanazon év október 21-én avatták fel az iskola udvarán az író mellszobrát.

 Azóta nagyon fontos nekem Wass Albert, nincs megállás az úton, amelyen akkor elindultam. A 2007.kirándulásunk, Zongor Irma által szervezett Wass Albert - erdélyi magyar író, költő - Irodalmi estén felolvastunk, énekes kis útitársunk Szirom elénekelt egy Wass Albert költeményt. Amikor rám került a sor, elmondtam, hogy 1998. nyarán a TV Híradóban láttam a kutyáival sétálni az astori erdőben, és könnyes szemmel mutatta drága második felesége Elizabeth fényképét.

 Csupán ennyit tudtam róla, majd valami fantasztikus, felemelő érzés futott rajtam végig. Felmerült bennem a kérdés: Vajon ki Wass Albert, akit az erdélyiek ennyire szeretnek, de titkon? Természetes nyugalommal bejelentettem, hogy én egy Emlékoldalt adok ajándékba Albi bácsinak, az életéről, munkásságáról, műveiről, amit fontos tudni róla. Zongor Irma könnyes szemmel csak annyit mondott: "Kata, nem lesz könnyű". Abban a pillanatban ölelt meg Wass Albert, rám talált, a szívembe lopakodott, és a további életem értelmét meghatározó, felelősségteljes feladatot kaptam tőle.

Zongor Irma szeretete tovább lelkesített
Édes Kata
Nagyon sokat emlegetünk, sokat gondolok Rád… Én a BÖGÖZI volt WASS ALBERT ISKOLÁNAK vagyok az igazgatója csak még 8 falu óvodái és iskolái tartoznak ide, köztük Agyagfala is. Lelkiismeret furdalásom van, hogy az utolsó este nem beszélhettünk hosszasabban kettesben. Remélem lesz rá még lehetőségünk.
Sok-sok puszit küldünk Irma - 2007.11.12.

Mindenre elszántan elindultam a kutató, felfedező utamon, hogy összefogjak azokkal, akik az író nevét és a becsületét kívánják helyreállítani.

   Az első könyv, amit a kezemben tartottam - Wass Albert: Te és a világ - egy gyöngyszem. Az utcán megállva olvastam hangosan "Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit nem az ember alkotott"? Lélekemelő bölcsességek és atyai tanítások könyve, intelem, hitvallás és útravaló. A napi bibliám. 1947-ben jelent meg először, azóta évekig könyvritkaság volt.

Kolumban Matild csodálatos szavait idézve: "Emlékének, meghurcoltatásának (halála után is) úgy adózom, hogy igyekszem minél több arra érdemes magyar (és nem magyar) olvasóval megismertetni Őt és munkásságát."

Kezdetben egy Wass Albert Linkgyűjteményt állítottam össze az LHP Magazin honlapján, ahol később már cikkeket is írtam Közben naponta kopogtattam könyvesboltokba, antikváriumokba, könyvtárakba, fórumokat olvastam. Írtam számlálhatatlan levelet ismerősöknek, ismeretleneknek, érdeklődtem Ki mit tud Wass Albertről?

Besétáltam a Kráter kiadó budapesti kis könyvesboltjába, - VII. ker. Rákóczi út 8/a, belsõ udvar - beszélgettem egy szintén Wass Albert könyveit nézegető férfivel, aki távozásakor visszaszólt: "Wass Albertet olvasni kell". Az eladó a szemüvege mögül kedvesen közölte velem, hogy "Turcsány Péterrel társalgott hölgyem".

2007. szeptember – Lukácsi Éva
Váratlanul csodás meglepetés ért, megtalált Miamiból Lukácsi Éva lelkipásztor a Wass Albert hagyaték gondozója

 Kedves Szerkesztő: jó, hogy megtaláltam a honlapot, másoknak is terjesztem. Megalakult a Wass Albert Egyesület a Czegei Wass Alapítvány támogatásával, mely a 2008-as Wass emlék programokat koordinálja és a szervezésben, adatbázisban közreműködik. Írhatunk hírt, rendezvényekről listát, stb. erre a honlapra? Kit tisztelhetünk a szerkesztő személyében? Van még jó néhány anyag, amit szeretnék küldeni. Lehet-e? és hova küldhetem? Éva
2007.09.24.

A Czegei Wass Alapítvány irattárából Lukácsi Éva folyamatosan kűldte a közölhető anyagokat. Megírta, hogy előkerűlnek kiadatlan kéziratok, sok színmű, dráma, rádiójáték, filmtervek. Rengeteg géppel és kézzel írt naplók, levelek.

   Fülöpné Rákos Éva meghívására …, megtiszteltetés volt számomra, hogy a Hódmezővásárhelyen működő Wass Albert Kör tiszteletbeli tagjává avatott 2008. június 20-án, amikor nagy álmom teljesült, az általam mélyen tisztelt Lukácsi (Kádár) Évával személyesen találkoztam.
X
Lukácsi (Kádár) Éva
Beszámolójában: "… Aztán, mintha az égből pottyant volna oda: megjelent Bartha Kata és olyan természetességgel üdvözölt, mintha már száz éve ismernénk egymást. Ő az a csupa szív ember, akinek a barátsága megtiszteltetés".
Itt találkoztam újra Ifj. Csaholczi Lászlóval, aki megölelve gratulált: "Kata a neved összeforrt Wass Albert nevével".

Fontos megemlítenem: a hódmezővásárhelyi újság riportere Dr. Kádár Péter: Kérdések Wass Albertről - 2006.01.03. cikket olvasva, a fiai Géza, Huba, Endre és nevelt lánya Anne válaszai… Wass Albert (1908) és az Édesapám (1910) egyénisége, kemény itélőképessége, a gondolkodásuk, a kimondott szavak, döbbenetesen egyforma volt. Amikor Lukácsi Évától megkaptam a Wass család fotóját, szóhoz nem jutottam. Néztem a két képet, akkor a két apa egy lett a szívemben. Wass Albert életét, küzdelmét, kitartó szeretetét, tanításait, felhívásait, irodalmi munkásságát ismerve Apámként szeretem.
X
Bartha Miklós és családja

X
Wass Albert és családja
2007. október – Balázs Ildikó
A Wass Albert életmű-bibliográfia 1923-2003 és a Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 írójával, Balázs (Oláh) Ildivel beszélgetve az Emlékoldalról, említettem, hogy mindenki azt kérdezi tőlem:
 Miért épp Wass Albert? Széttárta a karját: "Kata, rád talált"!
X
Balázs Ildikó

Tollinga
- Publikálva - Barka (Bartha Kata): Wass Albert Emlékoldal bekerűlt az Arany Kavics 2011 - VI. Tollinga pályázat díjnyertes alkotásai közé. Honlap - Kűlön díjat nyert.
Balázs Ildikónak köszönhetem a pályázatra jelentkezés lehetőségét, Budai Péternek a korrekt segítőkész véleményét.

2007. november -
Wass Géza, Vid, Huba, Miklós, Endre
Hatalmas megtiszteltetés volt Wass Albert fia, Géza kedves sorai

Hi Bartha Kata! I hope you speak English. I just wanted to let you know that we are very impressed with the work you have done on the web site in honor of our father. Living here in the United States, we don't feel the same public awareness of the wonderful writings produced by our father. So it's so heartwarming when I see something like this web site and all the time and dedication that must have gone into creating it. Your work is very much appreciated.

Best Regards
Czegei Wass Geza or Geza Wass de Czege

2007.11.08.

2007. december - Krakkó László
X
Krakkó László
Leírhatatlan mennyit segített úgy apró helyesírási, külalak, fotók, információkkal, mint etikai tanácsokkal az induló Emlékoldal fejlesztésében. A Wass Albert szobrok felkutatásában oroszlán része volt! Elküldte a Debrecenben (2005), Wass család baráti látogatásán készült fotókat. 2009-ben a Krakkó Rudi szervezésében Kökényesden rendezett Partiumi Híd Fesztiválon megállt előttem, mosolyogva néztük egymást - én zavarban nem tudtam ki áll velem szemben -, majd megszólalt: "Szia Kata". Krakkó László - Debreceni Gazdász, nyeltem egy nagyot és ugrottam a nyakába, mint egy kislány. Önmagunkat adva, bemutatkoztunk. Szinte egymás szavába vágva beszélgettünk, annyi mondanivalónk volt a két éves levélváltásunk után is.

Az LHP Magazin linkgyűjteményembe nem volt lehetőség kihelyezni az összegyűjtött kincseket, ezért pillanatnyi megoldásként a 2005-től szerkesztett A mozgás élet honlapomra helyeztem ki Wass Albert Emlékére a munkásságát, irodalmi műveit, a fontos információkat. Átmeneti technikai okok miatt a ma már archív Wass Albertről című honlapon folytattam.
2007.december 22-én megszületett a
WASS ALBERT EMLÉKOLDAL
Barha Kata - www.wassalbert.eu
24-én Karácsonykor szeretettel
kicsiknek, nagyoknak a Fenyőfa alá helyeztemTÁRSOLDALAK - VIDEOTÁR

Barha Kata
Bartha Kata - http://www.wassalbert.linkpark.hu
Wass Albert
linkgyüjtemény
Straub Tamás
Straub Tamás - http://wassalbert.lap.hu/
Wass Albert
linkgyüjtemény
Bartha Kata
Barha Kata - http://www.wassalbert.eu/arhiv/index.html
Archív
Wass Albertért
Nt. Oroszi Kálmán
Nt. Oroszi Kálmán - www.wassakarat.multiply.com
Wass-Akarat
Ismeretlen
 www.czegeiwass.org
Czegei Wass Foundation
Ismeretlen
Wass Albert emlékév
Wass Albert Emlékév
Ifj. Csaholczi László
Ifj. Csaholczi László - www.wassalbert.net
Wass Albert könyvek
Hörcsik Lóránt
Hörcsik Lóránt -  Wass Albertről
Wass Albert emlékhonlap
Bartha Kata
Bartha Kata - Wass Albert és a világ
Wass Albert és a világ

YOUTUBE - FACEBOOK - VIDEA - INDAVIDEO
Wass Albert nem csupán az írásait, verseit olvasók, újságírók, hanem irodalomtudósok, irodalomtörténészek fontos témája lett.

2008 - EMLÉKÉV
Wass Albert születésének 100. halálának 10. évfordulója

2007. november 24-én Clevelandban az amerikai magyarság közös ünnepen nyitja meg az emlékévet, ezen a rendkívüli alkalmon az író könyveiből kiállítást rendez a Magyar Társaság, közreműködik Péterffy Gyöngyi költő versekkel, Lukácsi Éva valamint Czegei Wass Huba emlékbeszéddel, és sokan mások.

Tervek
A 2007-ben a Czegei Wass Alapítvány támogatásával megalakult Wass Albert Egyesülettel, a Wass fiúkkal és Lukácsi Évával összefogva az Emlékévről, Emlékül, Emlékkönyvet terveztünk, ezért folyamatosan összegyűjtöttem a programokat és a szobrok helyszíneit az Emlékoldalra. Naponta több meghívót kaptam Wass Albert Emlékünnepségekre, szoboravatásokra…

Lukácsi Éva, Bartha Kata, Csaholczi László és Hörcsik Lóránt családias összefogással szerveztük az Emlékkönyv megjelenési tervének megvalósítását. Lukácsi Éva írta a lelkesítő cikkeket a világba, és aranyos "tyúkanyóként" irányított minket… Én egy kis kultúrált Borozó galériáján, és egy Antikvárium barátságos Wass Albert Olvasókuckóba csábítottam az érdeklődőket…Csaholczi Laci létrehozta az online Könyvesboltot… Hörcsik Lóránt megnyitotta az Emlékhonlapon a közösségi portál virtuális kapuit…

"Wass Albert szobrai" látogatás kirándulás sorozatot kezdtem szervezni, azzal a céllal, hogy minél többen személyesen láthassák, fotózhassák a Wass Albert tiszteletére, a kiváló művészek alkotásait, emlékműveit.

2008. január - Kolozsy Sándor
Az egyik legszebb Új Évi ajándék Ausztráliából a szobrászművész bemutatkozó levele. Akkor már az addig felavatott Wass Albert szobrok gyűjtemény látható volt az Emlékoldalon.


Az első szobor Wass Albertről
Kolozsy Sándor alkotása, amit
ma már több helyen láthatunk:


2002. Holtmaros

2005. – Bonyhád

2009. – Győr-Menfőcsanak

2009. - Csernáton - Múzeum

Kolozsy Sándor: Interjú Wass Albert íróval -1981.


Wass Albert
és második felesége
Elisabeth McClain.

Ezt a képet Albert bátyám az 1981-s októberébeni egy hetes látogatásom alatt adta emlékűl, amikor meghívott az Astor Parki tanyájára Floridában, Amerikában.Gróf Wass Albert bátyám, erdélyi magyar író, az Erdélyi Magyarok Világszövetségének társelnöke emlékére, tiszteletére, aki a halála órájáig kitartóan kűzdött világszerte a több mint hárommilliónyi, szenvedő, kihaló félben lévő erdélyi magyarság érdekében.

2008. április 12. - Robitskó Józsfené Edit néni
"Wass Albert szobrai" látogatás túrát szerveztem, így bukkantam segítséggel Edit nénire és meglátogattuk Pécsett.
 Kedves Kata!

Örülök, hogy megkeresett, szívesen találkoznék Önnel személyesen is ... Nem vagyok keramikus, sem szobrász, de van egy kis kézügyességem, így kizárólag Wass Albert iránti szeretetből és tiszteletből készült ez a szobor. Pécsett saját kertünkben állítottuk fel mintegy 200 résztvevő jelenlétében. A rendezvényen a Duna Tv és a Pécsi Tv is jelen volt így az esemény elég nagy visszhangot váltott ki. Mellékletként küldök egy pár fotót és újságcikket. Amennyiben további információra vagy képre van szüksége, bármikor nagyon szívesen állok rendelkezésére.

Addig is szeretettel üdvözlöm
Edit - 2008. február 05.


Wass Albert: "Életem története" - Élete képekben - Önéletrajz

Nem háborús bűnös Wass Albert – Szemelvények Románia Legfőbb űgyészsége határozatából - 2004. június 21


2008. október 18. – "Péterbácsi"


Pető Péter bácsi ragyogó ötletére:
A Péterbácsi blogja és a Wassalbert.eu ezennel meghírdeti
a Wass Albert születésének 100. évfordulójára
" Egy ember a történelem viharában!"
című emlékversenyt!
Gulyás Lázár alkotása, ajándéka - Wass Albert versenyért

2008. december 29.
Wass Albert emlékévet zárunk
2009. július - Ifj. Szalay Róbert
Ifj. Szalay RóbertMaksai Ágnes - Tabacu Marius
riport filmje - 1995A látó ember – interjú - 1998


X

2009. július 9-13. - Krakkó Rudolf
Szatmári Híd Egyesűlet - Partiumi HÍD Fesztivál - Nemzeti Ifjúsági tábor
A rendezvény fő célja: a magyar nemzettudat erősítése a Partiumi magyarokban.

X
Krakkó Rudolf
Raffay Ernő - Budapest
Vekov Károly - Kolozsvár
Takaró Mihály - Budapest
Káli Király István - Marosvásárhely
Krakkó László - Debrecen
Recskó Béla - Zenta
Buzánszky Jenő - Budapest
Bartha József - Holtmaros
Dinnyés Józsi - Budapest
Bethlen Farkas - Verőce


A Krakkó Rudi nemzeti szervezését segítettem, kérésére átmenetileg a Híd Fesztivál honlapjukat is szerkesztettem. A színvonalas programokkal, családias hangulatban az öt napot ott töltöttem Kökényesden. Személyes beszélgetéseim a Wass Albert "bűnei" előadó sátorban értékes, hiteles információkkal, felejthetetlen élményekkel jöttem haza.
2010. Kővári-Krecsmáry Sándor
X

2009. augusztus 22-én
délután 3 órakor kerűlt sor a Szent István Napi űnnepségek központi eseményére, szentegyedi és czegei gróf Wass Albert mellszobrának felavatására,
melyet Dr. Kolozsy Sándor, Ausztráliában élő
X
Kata - Némethné Gizike
szobrászművész, volt ménfőcsanaki lakos, 56-os szabadságharcos ajándékozott az Élet-Tér Alapítványon keresztül Győr-Ménfőcsanaknak.. Kamocsárné Mező Szilvia, az ötletadó és szervezést vállaló Élet-Tér Alapítvány alapítója…

Kővári-Krecsmáry Sándor odaadó tisztelettel küldte a szoboravatás fotóit, 2010-ben a Kisbéren Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárban rendezett kiállítás fotóit.
A Kisbéri Művelődési Központ névadója - mit tud róla? - emigráció, kalandos évek...

Továbbá Sándor megörökítette Győrben a Wass Albert emlékmű avatást, amit megosztott velem, illetve minden Wass Albert tisztelővel. A felállított emlékművet a Gál-Tóth család tagjai készítették, és ajánlották fel Wass Albert emlékére.
Győr Város alpolgármestere, Simon Róbert Balázs az ünnepség során arra a kérdésre, hogy miért éppen most kell Wass Albertet ünnepelni. Azért, mert aki ismerte életét és munkásságát, egy dologban biztos lehet. Életének minden pillanatában magyar volt. A hontalanság éveiben sem feledte hazáját, nyelvét, az – az ember, akit magyarságáért nem igazán ismertek el élete során. Pedig ő volt az – az ember, aki a legjobban tudta a néphez kiáltani a lét keserűségét.

2010. Neszták Béla
Mindig csodáltam töretlen lelkesedését, munkája pedig nélkülözhetetlen és kiemelt értékű. Több alkalommal volt szerencsém találkozni vele a kis lakásában tüneményes, saját alkotású berendezéssel, a fotói világában. Mindig mosolygott, a vidám közös Karácsony családja társaságában, örök emlékem. A humora egyedi Neszták Bélás volt.

Kedves Kata! Ez egy kisérleti levél. Ha megkaptad írjál vissza. A képeimet a fotoalbum.hu oldalon találod meg…
Üdv Béla 2008.07.29.

Bp., Zugló

2010. Sebestyén Sándor István
akinek minden gondolata a film és a fotó világa körül forog, szeretettel küldte a Wass Albert élő hagyatéka Miamiban
című két részes filmjét - 1998
2011. február 18-19. - Wass maraton
25 órás Wass Albert felolvasó maraton a Kárpát-medencében és azon is túl.

Eger - Miskolc

Kelemen Lóránd, kedves erdélyi magyar fiatalember keresett meg levelével, akkor értesűltem először a Wass maraton felolvasásról.

X
Kelemen Loránd
Tisztelt Szerkesztők!
Fel szeretném hívni a figyelműket egy 25 órás folyamatos, több helyszínen zajló felolvasásra Wass Albert műveiből, mely ez év február 20-án kerűl megrendezésre.
Érdeklődnék, hogy beharangozó rövid cikkűnk, illetve bannerűnk felkerűlhetne-e az Önök oldalára, ezzel is terjesztve a felolvasás hírét.
Köszönettel: Kelemen Loránd, Pilis-Hargita Túra
2009.01.04.

2011-ben már felkészűlve kapcsolódtam Hegedűs Gergely főszervező munkáját aktívan segíteni. A kutatásaim és a kapott dokumentumok alapján a 2004-ben induló izgalmas Wass Albert maraton motivált megjelennem személyesen a lelket ringató közösségben, környezetben a Budapest helyszínen.

2003-ban Mátyás Szabolcs ötletét, a debreceni Kárpátok Népe Egyesűlet, Szabó Bálint kezdeményezésére, 2004 -ben az Anyaországban EMI (Egyesűlt Magyar Ifjúság) Strahl Zoltán, az elszakított terűleteken EMI (Erdélyi Magyar Ifjak) Ifj. Soós Sándor főszervezésével a világ 21 pontján valósították meg a nemzetközi rendezvényt. 

Négy évvel később, 2008. végén a székely-magyar kézfogás jegyében zajló Pilis-Hargita Túra szervezői élesztették újra fel az ötletet, s egy órával megtoldva az első felolvasást, újra meghirdették a kezdeményezést. Bár ezúttal nem állt mögötte semmilyen mozgalom, vagy szervezet, a felolvasás világhálón terjesztett híre újra megmozgatta az író követőit, és végül 2009. február 20-án és 21-én 17 helyszínen szerveződött meg az irodalmi nap. 2010-ben egy keszthelyi társaság érdeklődésére a 2009-es kezdeményezők újra a felolvasás mellett döntöttek, egyúttal azt is elhatározták, hogy mostantól évről-évre meghirdetik az akciót, egészen addig, amíg Wass Albert mellőzöttsége fennáll.

Szakács Gábor és Friedrich Klára, a Rovásíró Kör népszerűsíti Forrai Sándor tanár úr útmutatása alapján a magyarság múltját.

Wass Albert művei rovásírással

A rovásírás a magyarok legrégibb és legértékesebb kincse. Emlékei bizonyítják, hogy igen régen jelen vagyunk a Kárpát-medencében. Ilyen emlék a bajóti Jankovich barlang csont pálcavége, a tatárlakai sírlelet írásos korongja, vagy Torma Zsófia erdélyi régésznő (1840-1899) írásjeles korong gyűjteménye az újkőkorból. 

Szakács Gábornak a felejthetetlen hangulatot teremtő zenés előadásai a Wass Albert felolvasások mellett, hálásak vagyunk az önzetlen segítségéért, Hoffmann Rózsa Államtitkár Asszonynak nyílt levelet küldtünk Wass Albertért és a hozzá hasonló mellőzött sorstársaiért, Gábor közbenjárásával.


2011.
- Wass maraton beszámolók: Bartha Kata - Hegedűs Gergely András
A felolvasás szervezőivel, vendégeivel személyesen, levélben, telefonon összefogva az
I. Országos Wass Albert Találkozón lelkesen szerveztük a célt, hogy az erdélyi író hagyatékát ápoló közösségek, szervezetek és neves személyiségek kapcsolatai tovább erősödjenek, erejük és törekvésük összeadódjon, és jelezzék a magyarság jogos igényét arra, hogy Wass Albert és a többi méltatlanul mellőzött író és költő helyt kapjon az oktatásban.
2012. február 24-25. Wass maraton
25 órás Wass Albert felolvasó maraton a Kárpát-medencében és azon is túl ötödik alkalommal.
Budapest - Karcag

 Straub Tamás a 'Mi az? hu a tudásportál' tulajdonosa és szerkesztője, egy nélkülözhetetlen partner és segítőtárs. Mindketten egymástól függetlenül Wass Albert linkgyűjteményt szerkesztünk teljes összhangban Wass Albertet és egymást tisztelve konzultálunk.

Tamás természetes barátsággal jött közénk felolvasni 2012-ben a Wass maraton felolvasásra. 2015-ben, bár nagyon elfoglalt volt, ismét megjelent röpke kis időre. A lelkiismeretes, szorgalmas Wass Albert munkája mellett, nem kis magyar találmányának története tanúságos, a rovásírással együtt. Egyre több a rovás aláírás a személyi okmányokban.

2012. augusztus 20. - Székely-Magyar Szövetség

A Pilis-Hargita vándorai a Jóisten segítségével és szívünk szeretetével elhoztuk a zászlót 21 hegységen át a Pilisből a Madarasi-Hargitára, hogy utat nyissunk székely és magyar között, és hogy kapcsolatot építsünk az ember és a Természet közt. Várjuk szeretettel a velünk egyetértők csatlakozását.

2013. február 24-25. - Wass maraton
25 órás Wass Albert felolvasó maraton a Kárpát-medencében és azon is túl hatodik alkalommal.

Budapest - Bakonycsernye 1. - Bakonycsernye 2. - Karcag

2013. május 31. - Bogdy (Bogdándy György)
Wass Albert Múzeum - Verőce

X
Wass Albert Múzeum Miklóssal
X
Wass Albert Múzeum
Bogdy, az önzetlen figyelmességével, értékes információival nem csak Wass Albertről, segítőtárs rajtam kívül még sok-sok mindenre nyitott érdeklődőnek.
A Verőcén felavatott Múzeumról, Wass Albert maradandó eseményről sajnos későn szereztem tudomást. Egy kedves értesítést olvastam Wass Miklósné Zsuzsától, de sajnos a mellékletet nem tudtam megnyitni. Kisütött a nap, amikor a Bogdy levele elém tárult a Meghívóval. A fotókat Wass Endrének köszönhettem, így állt össze az Emlékoldalra kihelyezett Múzeum avatás élménye. Bogdy ismét boldoggá tett, a 2014. felvételeivel a Múzeumról. 2015. április 11-én Bogdy és Andrea társaságában kirándultunk Verőcén a Lósi-völgyben.
A csodálatos Erdélyi környezetben a Wass Albert Múzeum, a Kárpát-Haza Templom, a Kárpát-Haza Lovasfogadó, a gerenda vendégházak között a lovak, a felszabadultan, boldogan futkározó kutyák, tyúkok, kakasok, kecskék és további békés, nyugodt állatok otthonában egy életre szóló élményben részesültünk a családias légkörben.
Bethlen Farkastól és Hanna nénitől megtudtuk, hogy Debreceni Timi elvitt a Múzeumból emléktárgyakat, azokat sajnos a mai napig nem vitte vissza a helyére. Tisztelettel várják, hiszen az Emlékház adott otthont az Amerikából a Wass fiúk által hazaszállított Wass Albert hagyatéknak.

2013. Június 28. - Erdélyország az én hazám - Budapesti Székely Kör
Az Erdélyből elszármazottakat és az Erdély sorsát a szívükön viselőket szólítja meg az immár hetedik alkalommal megszervezett háromnapos fesztivál a Dunakanyar festői környezetében. Erdélyi családi hétvége.
"21 hegységen át a székely-magyar kézfogásért" - Pilis-Hargita és a Székely-Magyar Szövetség bemutatkozása.
2014. február 21-22. - Wass maraton
25 órás Wass Albert felolvasó maraton a Kárpát-medencében és azon is túl hetedik alkalommal.

Székesfehérvár - Sárospatak
2015. február 20-21. - Wass Albert Szépirodalmi űnnepnap
25 órás Wass Albert felolvasó maraton a Kárpát-medencében és azon is túl nyolcadik alkalommal.
Budapest, Kőbánya - Budapest, Újpest - Eger - Gyöngyös - Hajdúszoboszló - Kiskunfélegyháza

Budapest, Buda
A 2004. év februárjában kezdődő, évente megrendezett esemény a magyar lelkű kultúra ünnepe, amely minden
X
megosztottság fölött áll, egységben a világ több mint félszáz helyszinén, és nyitottan minden Wass Albertet tisztelő ember felé.
A rendezvény díjmentes, melyen Wass Albert és más íróink, költőink művei mellett helyet kap: ének, hír, gondolat, fénykép, rajz, étel, mosoly, és minden ami a szívből jön. Kicsik és nagyok, meghívottak, jelentkezők, és az utcáról belépők maguk alakítják az eseményt felolvasással, meghallgatással, beszélgetéssel.

A Wass maratont, ötödik éve szerveztem a Hegedüs Gergely főszervező munkáját segítve a világban, és Budapesten. A fővárosban a debreceni Kárpátok Népe Egyesület, az Anyaországban EMI (Egyesült Magyar Ifjúság), az elszakított területeken EMI (Erdélyi Magyar Ifjak) által elindított, majd a Pilis-Hargita és a Magyarok Szövetsége ifjai által továbbvitt lángot, Neumann Attila vette át a Budapest, Buda helyszínen. Attila őszinte, kedves kérésére, bekapcsolódtam a szervezői munkájába, majd kicsi Nérómmal a 25 órát végig a helyszínen töltöttük.
A budai felolvasás a hagyományt megőrizve, mégis rendhagyóan sok meghívott előadóval kedveskedett a vendégeknek, felolvasóknak, de ez nem ment a felemelő, felejthetetlen élmény rovására.

Fotók
X
Néró - Erdélyi Kopó
X
Bartha Kata - Csuri
X
Horváth Gábor


Hegedűs Gergely korábbi felhívására, minden helyszínen folyamatosan évről-évre alakult a varázslatos hangulat.
"Az ünneppé válás számunkra azt is jelenti, hogy nem ragaszkodunk kizárólag Wass Albert műveihez, inkább azt kérjük, hogy nevezzük ki az erdélyi írót az Égi Kávéház házigazdájának, és a nevében hívjunk meg, idézzünk meg minél több írót, költőt, hogy minél több szín és érték jelenhessen meg az együtt töltött órák alatt!"
HÍVÓ SZÓ MAGYARORSZÁG JÖVŐÉPÍTŐ, JÓVÁÉPÍTŐ FÓRUMÁRA
Legyünk a Kárpát-medence jóváépítői!
További segítséget kaptam Wass Albertről, Wass Albertért. Wass Albert tisztelők leveleit boldogan fogadtam.
Irodalmi munkásságának kritikai feldolgozása ma is folyik. Népszerűsége az 1990-es évek végétől az erdélyi mellett a magyarországi olvasóközönség körében is folyamatosan növekszik. 2005-ben A Nagy Könyv című magyarországi felmérésben az egyik legkedveltebb magyar írónak bizonyult: A funtineli boszorkány című művét az olvasók a legnépszerűbb 12 magyar regény közé választották, az 50 legnépszerűbb magyar regény között pedig további két műve is szerepel: az Adjátok vissza a hegyeimet! és a
Kard és kasza. A 150-es listába választott további kétszer 25 alkotás közé szavazták:
Elvész a nyom.


"Megtettem a magamét s a többi már nem az én gondom.
Nemzetemen még az Úristen sem segíthet,
ha hamarosan nem ébred magára. "
(Wass Albert)

Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !