Wass Albert erdélyi magyar író és költő
 • Wass Albert Emlékoldal
 • A Bűkk csodálatos világa
 • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. január 18., Szombat: Piroska, Margit névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február 26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
SZÉKELY-MAGYAR SZÖVETSÉG
Összefogás az Élet győzelméért

A Pilist a Hargitával 21 hegységen át összekötő hétéves gyalogtúra célba érkezésekor (térkép), 2012 augusztusában Székelyek és Magyarok között létrejött egy Szövetség
a közös jövőnk érdekében.
Várjuk szeretettel a velűnk egyetértők csatlakozását. (www.szekely-magyar.hu)

Mi, a Pilis-Hargita vándorai a Jóisten segítségével és szívűnk szeretetével elhoztuk
a zászlót 21 hegységen át a Pilisből a Madarasi-Hargitára, hogy utat nyissunk székely és magyar között, és hogy kapcsolatot építsűnk az ember és a Természet közt. Utunk végén kinyújtjuk jobbunkat székely testvéreinknek és minden velűnk egyet értő nemzettársunknak és embertársunknak, hogy kézfogásunkkal lépjűnk szövetségre
a közös jövőnk érdekében. E szövetséggel a Pilis és a Hargita között létrejött egységet
a magyarság egységévé kívánjuk változtatni, hogy nemzetűnk betöltse szerepét
a világban, minden más nemzet javára és a Természettel való összhang megteremtésére. Ahogy a Jóisten segített utunkon bennűnket hét éven át a Nap, a Hold, a csillagok és a szeretet által, úgy segítsen minket ebben a szándékunkban is!
Szövetségűnk elindításaként mi, a Teremtő kegyelméből a Kárpát-medencében élő székelyek és magyarok az alábbi fogadalmakat tesszűk az elkövetkező ezerévre.
 • A Budvárnál ezerszáz évvel ezelőtt létrejött székely-magyar szövetséget továbbvisszűk, Hunor és Magyar, Csaba és Árpád utódaiként örökké édestestvérként tekintűnk egymásra.
 • Egymás jobbját elfogadjuk, arra összpontosítunk, ami összetart, félretesszűk,
  ami szétválaszt, és erre biztatunk minden nemzettársunkat szerte a nagyvilágban.
 • A testvéri összefogásra alapozva arra törekedűnk, hogy minden magyar lakhelyétől fűggetlenűl elnyerje a teljes önrendelkezést, és a Kárpát-medencében élő többi néppel egyűttműködő szabad magyar életet élhessen. Nyelvét szabadon használhassa, magyarságát bátran megélhesse, bárhol is él.
 • Az életet adó föld és a Jóisten hívó szavára hallgatva azért dolgozunk,
  hogy a Természettel és az égi törvényekkel összehangolt életet alakítsunk ki
  a Kárpát-medencében.
 • A világon eluralkodott életellenes tevékenységek helyett az egymást, önmagunkat és a környezetet gyarapító, építő, alkotó munkát helyezzűk előtérbe
  és a szűletésűnkkor kapott feladataink végrehajtását.
 • A magyar lélek parancsát követve minden hasonlóan gondolkodó embertársunkkal egyűttműködűnk, vallásra, nemzetiségre, származásra való tekintet nélkűl.
 • Szívűnk és lelkűnk hangjának utat nyitva űgyelűnk arra, hogy a szeretet
  és a bölcsesség vezéreljen. Rendszeres belső élettel, imával, jó gondolatokkal merítűnk erőt és segítjűk egymást, ki-ki a maga hite szerint, szem előtt tartva,
  hogy a sorsunk lélekben dől el.
E szövetség Székelyföldön, a Madarasi-Hargitán szűletett
2012. augusztus 20-án a Jóisten segedelmével
Csatlakozás - www.szekely-magyar.hu

Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !