Wass Albert erdélyi magyar író és költő
  • Wass Albert Emlékoldal
  • A Bűkk csodálatos világa
  • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. január 24., Péntek: Timót, Ferenc névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február  26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ
Rapid Searchmetrics: META Tag  analysis
Google Analytics
Magyar Címtár és Kereső
Video-DVD-Centrum Toplista
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
Wass Albert: Te és a világ
Tanítások - útravalóul
Elválasztó
"...A világ szép és kűlönös. Csak sok benne nagyon
a beteg ember. Az izgága, az irígy, a gyűlölködő. a
gonosztevő és a diktátor, az őrűlt és a hős...

Mert a világ anyja a Természet s a természetben
az ember nem egyéb, mint egy kis pajkos tréfa.
Vigyázz tehát, hogy vidám tréfa maradj.
Mert a gonosz tréfából tövis nő csupán, amely..."

Elválasztó
"...Gondoltál-e már arra,hogy milyen csodálatos       
a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes
minden, amit nem az ember alkotott?...

Egy láthatatlan nagy művész keze dolgozik
körűlötted..."
Elválasztó
"...Ne űss sebet embertársaid lelkén! Ha a Tiedet
gondtalanul megkarcolja valaki, ne csinálj belőle nagy
űgyet. Az agyontapogatott sebek mérgesednek el leg-
hamarabb. Ha pedig a seb körűl éreznéd már a töp-
rengések gyötrő szaggatásait: vedd elő az akarat ké-
sét, izzítsd föl a szellem tűzében és vágd ki vele lel-
kedből a megtámadott részt. Mosd ki a sebet tiszta
önbírálattal, bármennyire is csíp és éget. Tégy rá..."

Elválasztó
"...Gondolj mindig arra: mit tenne egy majom, ha
ruhába öltöztetnéd, bevezetnéd a civilizáció kényel-
meibe, megismertetnéd vele a társadalmi élet játék-
szabályait, tisztségekkel, hivatalokkal, jogokkal és
kötelességekkel látnád el és végűl kezébe tennéd a
sorsodat?
             Ne várj többet az emberektől sem..."
(Védőoltás csalódás ellen)  
Elválasztó
"...Vannak az életben pillanatok, amikor
menthetetlenűl egyedűl vagy.

Amikor döntened kell, hogy valami jó-e,
vagy rossz. Helyes, vagy helytelen. Szép vagy,
csúnya. Amikor döntened kell, hogy jobbra térsz,
vagy balra fordulsz. Ilyenkor nem segíthet rajtad
senki. Még csak azt sem teheted, hogy valamilyen
félmegoldással elhalasztod a döntést. Kikerűlöd.
Vagy úgy teszel, mintha nem vennéd észre, hogy
döntened kell.
Döntened kell. Ezen nem lehet segíteni..."
(Amikor mégis egyedűl vagy)  
Elválasztó
"...Ha valamivel nem vagy megelégedve, mondd
meg nyíltan. De békétlen ne légy miatta. A békétlen-
ség izgágává teszi az embert és az izgága emberek
olyanok a társadalomban, mint a darazsak: egyetlen
képességűk, hogy fullánkjukka..."
(Békétlenség ellen)  
Elválasztó
"...Azt jelenti, hogy jogod van az élethez, éppen úgy mint a pillangónak, vagy a madárnak, vagy a vaddisznónak. De semmivel sem több, mint ezeknek. Vagyis jogod van a magányhoz, az élelemhez, amit megszerzel magadnak fáradozás áran, a napsűtéshez, az esőhöz és ahhoz, hogy dideregj a hóban , ha nincs meleg ruhád. Jogod van bátornak lenni és őszintének. Becsűletesnek, igaznak. Jogod van békességben élni és nyugalmasan várni a naplementét. Jogod van elnyomni magadban gonosz indulataidat és jogod van a tökéletesedés útján keresni, mely Istenhez vezet. Ez a szabadság...."
(Szabadság)  
Elválasztó
"...Minden vagyonodat elvesztetted. A virágok is elvesztették színpompás ékszereiket, csak puszta gyökerűk maradt meg a föld alatt. Azért ne hidd, hogy most már többé sohssem fognak virágozni. Életed, megszokott munkád kerete szertehullott. Itt állasz puszta kézzel, egyetlen szál ruhával és nem tudod, mihez kezdhetnél, mert ilyesmi még nem történt Veled..."
(Mindent újrakezdűnk)  
Elválasztó


Te és a világ
"Vékony kis könyvet tart kezében az olvasó,
mely igazi, Wass Albert-i gyöngyszem.

1947-ben jelent meg először, s azóta valódi könyvritkaság. Akiket már megérintett a szerző könyveinek szépsége, azok a vadász szenvedélyével keresik-kutatják újabb és újabb műveit.
Hogy miért ez az olthatatlan vágy?
Mert Wass Albert maga a tiszta forrás, a sorsunkért féltve munkálkodó előd. Írásművészete egyként "bibliás" költészet és a szemtanú ízesen megfogalmazott történetírása.
A "Te és a világ" derűs bölcsességek, lélekemelő gondolatok és atyai tanítások könyve, intelem, hitvallás és útravaló. Műfalyában méltó folytatója annak a hagyo-
mánynak, amelyet István király, Kölcsey Ferenc és Széchenyi István teremtett.

Az író születésénél fogva ugyan maga is főnemesi származású, az igazi előkelőséget számára mégsem ruha vagy hivatal, de belső előkelőség jelenti. Meggyőzően vall erről, miként embernek Istenhez, természethez és embertársaihoz való kapcsolatáról s a törvényekről, amelyeket tudnunk kell lelkünk békéjének megvalósításához.
Segít tisztázni fontos fogalmakat maga és az önkéntes számüzetésben csüggedni látszó társai számára, s közben felvillan előttünk életrajzának egy-egy részlete is, ahogyan ajtónyitáskor vetül fény egy rég járt szoba rejtelmeire.

Aki ismerte őt ifjú korában s hallotta még fiatalon szépen szólani, tökéletesen és fele-
melően: még az sem sejthette, hogy az író, ki úgy állt az erkölcs magaslatán, mint Erdély havasán a frissen hullott hó, majdan nemzete szellemi irány mutatójává magasodik."


Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !