Wass Albert erdélyi magyar író és költő
  • Wass Albert Emlékoldal
  • A Bűkk csodálatos világa
  • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. január 24., Péntek: Timót, Ferenc névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február  26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ
báró Kemény János
Pihenés Erdélyben
Trianon előtti Magyar ételek
eXTReMe Tracker
websas.hu
Magyar Címtár és Kereső
WYW kereső
Magyar Honlap Linkek
Magyar Címtár és Kereső
Hirweb.hu-Magyar Honlapok
Hungarian Web Linkgyüjtemény
Linkgyujtemény
Magyar
Reklámpiac
DVD Top Toplista
Buszbérlés
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
Kérdések Wass Albertről az író születésének 98. évfordulóján
Dr. Kádár Péter a hódmezővásárhelyi újság riportere kérdéseivel

Kádár Péter: A nagy író életműve ma a hivatalos elismertség megtagadása ellenére reneszánszát éli Magyarországon. Milyen stádiumai voltak Wass Albert társadalmi fogadtatásának a magyar kultúrközösségekben?

Wass Géza:
Az amerikai és nyugat-európai magyar közösségek folyamatosan figyelemmel kísérték édesapánk írói pályájának alkotásait, hiszen a II. Világháború után Németországban több művét kiadták, majd Amerikába érve a korai ötvenes években már megjelentek művei. Ha a kárpát medencei magyar közösségekre gondolunk, 1989-től kezdve számíthatjuk Wass Albert újra felfedezését. Apánk egész életében hűséges volt a Kelet-Európában élő barátaihoz, akikkel élete végéig levelezett. Többen kértek tőle írásokat, melyek különböző folyóiratokban megjelentek s ezek tették nevét, gondolatait ismertté. Többször megkeresték újságírók és riporterek: a Magyar Televízió készített vele riportot 1990-ben. Ettől az időtől kezdve több kiadónak engedélyt adott regényei megjelentetésére, ezek sorában Masszi Péter a Kráter Kiadó alapítója kezdeményezte Wass Albert könyveinek a kiadását. Wass Albert fiai, a Czegei Wass Alapítvány, 1996-tól folyamatosan kiadta műveit Erdélyben a Mentor kiadóval.

K.P. Milyen férfiember képe él az édesapjuk emlékében? Hogy élte meg az érzelmeit, a lelkesedést, a csalódásokat, az örömöket és a fájdalmakat?

Wass Huba:
Édesapánk nagyon szigorú volt önmagához, ezért magas volt a mércéje velünk és másokkal szemben is. Mivel határozott személyisége volt, mi arról az oldaláról ismertük, hogy nagyon markáns egyéniség volt. Józan ítélőképességgel, akaraterővel és küldetéstudattal volt megáldva. Férfias jellemvonása tiszteletet parancsolt. Amerikába érkezésünk után izgalommal készültünk az iskolába. Ő ekkor összegyűjtött bennünket a nagy ház előtti verendán egy komoly beszélgetésre. Vid 15 éves volt, Huba 10, Miklós 8 és Géza 7. Alkalomhoz illő komolysággal indított útra: - együtt szeltük át az óceánt, mert közös a küldetésünk. Amerika a világ legfontosabb országa. Nekünk meg kell mutatni, hogy milyen kiválók a magyarok. Ez a dolgunk.- Nemcsak kiforrott egyéniség, de érett férfi volt. Akadémiai tudása alapos és megbízható volt. Erkölcsi normáit nemcsak tanította, de élte is. Következetes volt, de az emberi gyengeséget - fűszerezett iróniával, jellegzetes mosollyal - megértésel fogadta. Szigorúsága mögött éreztük a szeretetét. Fontosnak tartotta a gyakorlati dolgokat, s arra nevelt, hogy legyünk hasznosak. Gazdag élettapasztalatból - még a világháború körül - sok jó és rossz példát látott. Olyan férfiakat, akik nem tudták ellátni családjukat, s nem találták meg a helyüket a munkában szakképzettség hiánya vagy hamis önérzet miatt és szervezetek segélyeire szorultak. Ő az egyéni felelősségben hitt és ebben nem ismert megalkuvást. Büszke volt a fiatalkori eredményeire, melyet élsportolóként és vadászként elért. Ugyanakkor, ritkán vett részt a mi sport-eseményeinkben és nem halmozott el dícsérettel eredményeink elérése után. A cserkészetben nekünk nehezebb feladatokat szabott ki, mint a többi fiúnak. Nem hoztunk rá szégyent, teljesítettük a legfelsőbb fokozatoka s a példánkkal bíztatta unokáit. Akár büszke volt ránk, akár csalódott, de érzéseit ritkán mutatta ki.

Mint családfő, tanár, író és közéleti ember:lelkiismeretén és felelősségérzetén soha nem lazított. Bátornak láttuk őt küzdelmeiben és büszkék voltunk rá. Valahogy soha nem éreztük azt, hogy ő szorulna a mi segítségünkre. Később ez változott. Amikor 1979-ben a Kongresszus Igazságügyi Bizottsága előtt a -háborús bűnösség- tisztázásában kivizsgálták, elkísértük feleségével Elizabeth-tel együtt Anne, Géza és én Washingtonba. Akkor láttam, hogy neki is szüksége van társakra a harcaihoz. Később bizalmasan osztotta meg csalódásait, amikor a magyar közösségek közönyét látva kudarcnak érezte egész munkáját. Felesége halála után még jobban feltünt a sebezhetősége. Élete utolsó szakaszában elért arra a pontra, amikor nem volt többé büszke, önálló ember, s nem maradt ereje a küzdelemre. Ezért mikor életművét fiaira bízta, nem tudta tovább hordozni a szenvedés terhét. Utolsó boldogság-szigete a család maradt. Összefoglalva: Papi egész életét a becsület és a férfias helytállás jellemezi. Akarva - akaratlanul, egész életünkön át Papitól vártuk a jóváhagyást egyéni döntéseinkben, mert számunkra ő volt a tekintély. Gazdag élettapasztalata és bölcsessége folytán óriási örökséget hagyott ránk és lelki családjára, a magyar nemzetre.

K.P. Édesapaként mi jellemezte a habitusát?

Dr.Sanborn Atzél Anne:
Wass Albert olyan volt egész családja számára, mint egy patriarcha. Én már felnőtt voltam, amikor édesanyámat Elizabeth McClain-t feleségül vette. Eleinte volt bennem egy kis fenntartás iránta, bár feltétel nélkül tiszteltem. Az viszont tetszett, hogy a négy fiút öcsémnek fogadhattam. Papit mindnyájan így neveztük őt nagyon könnyű volt megszeretni. Teljesen ellentéte volt a biológiai apámnak: türelmes, megértő, melegszívű és családszerető. Ugyanakkor, fiaival katonásan bánt: felelősségre és munkára nevelte őket, és természetesen megtanította őket halászni, vadászni, meg a cserkészet szabályaira.

Talán egy kicsit elfogultabb volt unokái iránt. Fiaimnak sok élményben volt része a családi kirándulásokon: a hegyekben táboroztak, körül ülték a tábortüzet és Papi izgalmas erdélyi történeteit hallgatták. Lányom is nagyon közel állt hozzá, gyermekként szinte minden útjukra magukkal vitték amikor magyar közösségeket látogattak Amerika-szerte és Kanadában. Papi nagy hatással van még az unokáimra is, kik közül Walter Drew Sanborn magyarul tanul, már kétszer járt Magyarországon és egyszer Erdélyben: büszke arra, hogy ő Wass Albert dédunokája.

K.P. Nemcsak érdeklődés, de sok vita és küzdelem kíséri az életmű kibontakozását. Személy szerint Ön és családtagjai hogyan élik meg ezeket a harcokat?

Dr. Wass Endre:
A Czegei Wass családban egyedül én születtem Erdélyen kívül és legtöbbet én jártam Erdélyben testvéreim közül. Édesanyánkkal Czegei Wass Évával sokszor látogattuk meg a család régi barátait, akiktől sokat hallottam Papiról. Erdélyben találtam magamnak feleséget, s így felnőttként közelebbről megismertem a romániai viszonyokat. Nem gondoltam, hogy Wass Albert növekvő népszerűsége, a tiszteletére felállított szobrok, a róla elnevezett iskola Romániában feléleszti ismét az ellenségeskedést, ami a magyar arisztokratának és írónak szól. Még meglepőbb volt számomra a negatív hangulatkeltés Magyarországon a kilencvenes évektől. Testvéreimmel együtt nagyon boldogok vagyunk, hogy Wass Albert üzenete újra hallatszik és ma is időszerű. Ugyanakkor elszomorít, hogy félreértik, félremagyarázzák, hogy ki volt ő igazán. Ha jól megértenék gondolatait és nem használnák a saját politikai céljaikra, az indulatos vita elcsitulna. Amit mi tehetünk: irodalmi és történelmi kutatásokat támogatunk, művei kiadását pártfogoljuk, hogy a hiteles kép terjedjen róla. Azt folytatjuk, amit ő egész életében végzett és szeretett volna elvégezni - ezt bízta ránk. Az ő harca a mi harcunk lett.

Köszönjük a beszélgetést Wass Albert író születésének 98. évfordulóján
Dr. Kádár Péter - Erdély Ma - 2006.01.03.


Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !