Wass Albert erdélyi magyar író és költő
  • Wass Albert Emlékoldal
  • A Bűkk csodálatos világa
  • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. január 20., Hétfő: Fábián, Sebestyén névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február  26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ
báró Kemény János
Pihenés Erdélyben
Trianon előtti Magyar ételek
eXTReMe Tracker
websas.hu
WYW kereső
Magyar Honlap Linkek
Magyar Címtár és Kereső
Hirweb.hu-Magyar Honlapok
Hungarian Web Linkgyüjtemény
Linkgyujtemény
Magyar
Reklámpiac
DVD Top Toplista
Buszbérlés
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
ifj.Szalay Róbert Találkozásaim "Albert bátyámmal"

Hitler személyesen kért bocsánatot az erdélyi írófejedelemtől

Wass Albert nevével valamikor az 1980-as évek közepén, végén találkoztam először. Czigány Zoltán rendező barátom egy, az Erdélyi Helikonról szóló dokumentumfilmen dolgozott. Megbeszéltük, hogy első lépésben "kiugrunk" Erdélybe, és a régi idők irodalomtörténeti helyszínein, felveszünk néhány S-8-as snittet. Ebben az időszakban a filmezés még eléggé kockázatos dolognak számított arrafelé. A Ceausescu-féle gyilkos rendszer még javában működött, és az emberfiát nagyon könnyen megvádolták kémkedéssel…

Ifj. Szalay Róbert riportja Floridából

Kicsi kamerámat nagy műgonddal próbáltuk elrejteni Zoli barátom szebb napokat látott 1500-ös Ladájának csomagtartójában. Szerencsére, a keménydobozos arany Kent cigaretta megfelelő adagolásával a határ leküzdhetőnek bizonyult. Barátoknál, ismerősöknél szálltunk meg, Marosvécstől a Hargitáig.

A felvételek sikerültek. A nyersanyag és mi, épségben hazajutottunk. A filmet a Duna Televízió mutatta be, Nagycsütörtök címmel. Egy szó, mint száz, Wass Albert neve ebben a dokumentumfilmben hangzott el számomra először. Gróf czegei Wass Albert, mint az Erdélyi Szépmíves Céh tagja...

Azután évekre elszakadtam a témától. Sőt úgy hozta a sors, hogy Amerikába kerültem. Floridában telepedtem le. Amerikában, Clevelandben ismerkedtem meg leendő feleségemmel, aki Nagyvárad mellett, Telegden születtet, és a romániai "forradalom" után került Amerikába.
A rengeteg közös téma és emlék még szorosabb kapcsolatot épített közénk. Egyszer felhívott telefonon, és azt mondta, hogy egy fantasztikusan jó könyvet olvas, és szeretné, ha én is elolvasnám. El is küldte számomra a könyv másodpéldányát. Így mintegy száz oldal hátránnyal indulva, párhuzamosan olvastunk. Ő az ohiói Clevelanben, én a floridai Sarasotában. Élményeinket telefonon beszéltük meg.

Wass Albert, utolsó éveiben

Nos, ennek a könyvnek a címe A funtineli boszorkány volt, és szerzője Wass Albert. Persze, rögtön beugrott a név. Így tudtam kötni a szerzőt a korszak nagy neveihez. Tamási Áron, Kós Károly, Dsida Jenő, Kemény János, Bánffy János, Kuncz Aladár, Reményik Sándor és a többiek. Ezen kívül még az említett dokumentumfilm öröksége is motivált. A funtineli boszorkány a párhuzamos olvasással lassan kapcsolatunk bibliájává vált. Az elmesélt történetek fokozatosan beépültek telefonos szerelmi életünkbe is. Azt hiszem, értékrendjeink hasonlóságát ezen keresztül láttam meg tisztán és világosan.

Ekkor Bánkuty Géza, magyar származású üzletember, aki mellesleg édesapám 1956-os harcostársa, felhívta a figyelmemet, hogy Wass Albert itt él Floridában. Hitetlenkedve fogadtam az információt, de utánaszámolva, az évszámok alapján lehetségesnek tűnt a dolog. Ettől kezdve egyenes út vezetett a személyes találkozóig. Kiss Gábor, Wass Albert jó barátja ajánlott be az írónál. Rövid telefonbeszélgetést követően, meg is állapodtunk a találkozó időpontjában. Wass Albert beleegyezett, hogy videofelvételt is készíthessek.

Hívtam Ildikót (Cleveland), hogy találkozni fogok Wass Alberttel. Nagyon fájt neki, hogy nem lehet ott velem. Ekkor már gyűjteni kezdtük Wass Albert munkáit, és a személyes találkozás lehetősége teljesen felcsigázott. Készültem az interjúra. Gyorsan felelevenítettem a korszak irodalmára vonatkozó ismereteimet. Felhívtam Czigány Zolit, és néhány tanácsot kértem tőle az interjúval kapcsolatban. Őt is érdekelte a téma. Annál is inkább, mert ő ebben az időszakban, éppen az erdélyi arisztokrácia történetének feldolgozásával foglalkozott.

Egyedül indultam útnak. Ez, mint később kiderült, sajnos, hibának bizonyult, mert nagyon nehéz volt a kamerára is és az íróra is egy időben koncentrálni, és ez, sajnos, meglátszik a kameramozgásokon is.
Wass Albert a Floridai-félsziget közepén elhelyezkedő Ocala Nemzeti Park területén lakott. Alapvetően egy hatalmas dzsungel közepén. Mintegy háromórás kocsiút után értem el Astorba, és szinte a csodával határos módon, nem tévedtem el. Wass Albert nagy szeretettel fogadott, és előzékenyen segített úrrá lennem a kamerával, világítással, hangosítással való bíbelődésemen. Azután indult a felvétel. Albert bátyám (mert közben így alakult) pedig mesélt és mesélt. Lassan egy történelmi távlatú emberi sors mozaikkockái álltak össze.

v.Kiss Gábor az örök barát gratulál Wass Albert állami kitüntetéséhez

Szavaiban éreztem azokat a táltos elemeket, melyek írásaiban is magával ragadják az olvasót. Nyugodt, szinte rezignált hanghordozásában sorakoztak fel a magyar irodalom és történelem személyiségei, akik személyes ismerősei, rokonai vagy barátai voltak az astori mesemondónak. Ahogy a Wass család ott volt a magyar történelem elmúlt századainak sorsfordulóinál, úgy Wass Albert is teljesítette a rá kirótt köröket, és az
1908-ban született író, gróf egész élete során mindig azt tette, amit mélyen gyökerező humanizmusa diktált. A beszélgetés során az erdélyi arisztokrácia életmódjának, életfelfogásának, az erdélyi irodalmi élet gazdagságának titkai mellett, hitet tett a máig elevenen élő transzszilvanizmus eszméjére. Mikor elfáradt, egy kis sétára invitált a környező őserdőbe. Elkísért minket a hűséges vadászkutya, Pajtás is. A fák között kis házikókra bukkantam. Albert bátyám elmondta, hogy azokban tárolja azokat a könyveit, amelyeket nem tudott eladni. A mesés könyvek valóban ott voltak százával, és a floridai párás meleg, bizony, már megkezdte pusztító munkáját közöttük. Szerencsére, egy pár hónappal később, mikor az író létrehozta alapítványát, a könyveket sikerült megmenteni, és megfelelő tárolóhelyet biztosítani számukra.

Owensszel az emigrációban is tartotta a kapcsolatot

Az interjút követően még többször meglátogattam, és utólag nagyon bánt, hogy ezekre az alkalmakra nem vittem magammal legalább egy magnót, ha már a kamerámat otthon hagytam. A meghitt beszélgetéseken egy sor olyan "titkot" fedett fel számomra Wass Albert, amiket nem is sejtettem.

Így tudtam meg például, hogy az 1936-os berlini olimpián céllövészetben a legjobbnak bizonyult, de mivel magyar színekben indult, Románia óvást nyújtott be.

Wass Albert ebben az időszakban a debreceni mezőgazdasági egyetemen tanult, ám a történelem sorcsapása következtében, mint román állampolgár. Így a megérdemelten megszerzett aranyérmet nem vehette át. Adolf Hitler nem akart diplomáciai konfliktust az ügyből, ezért elnézést kért a "gróf úrtól", és egy saját kezű aláírással ellátott díszes oklevéllel igazolta Wass Albert kiváló teljesítményét. (Az oklevél megtekinthető a Wass-hagyatékban.)

Az olimpián ismerte meg Jesse Owenst, a fekete bőrű amerikai atlétát, akivel azután az amerikai emigrációban is tartotta a baráti kapcsolatot.

Már Amerikában történt. A deleandi katonai akadémián tanított. Egy alkalommal megismerkedett az egyik kollégájával. Kiderült, hogy a kolléga román, és a háború alatt pilótaként szolgált. Büszkén mesélt háborús élményeiről. Mesélte, hogy az Alföldön is bevetették a visszavonuló magyar és német csapatok ellen. Egy alkalommal visszavonuló konvojt támadott alacsony repülésben. Többször is rárepült az oszlopra, mert vezérkari jelzésű kocsi is volt közöttük. A visszavonuló magyarok bemenekültek az útszéli kukoricásba. Harmadszor vagy negyedszer fordult rá az ellenségre. Egész alacsonyan repült, amikor valaki kiemelkedett a kukoricásból és rálőtt a gépre.

Ifj. Szalay Róbert feleségével, Ildikóval az írófejedelem

Olyan szerencsétlenül találta el, hogy pont a motort lőtte szét. A gépe az alacsony sebesség miatt rögtön veszíteni kezdte a magasságát, és nem messze kényszerleszállást kellett végrehajtania.
Wass Albert komolyan hallgatta végig a történetet, majd kijelentette, hogy az a bizonyos valaki, aki kiemelkedett a kukoricásból, bizony ő volt. Fónagy vezérkari ezredes segédtisztjeként ugyanis ott volt az ominózus kukoricásban. Megelégelvén a román pilóta kegyetlen viselkedését, rátöltött a "medveölő" vadászpuskájára, mely mindig vele volt, és egyetlen lövést adott le a vadászgépre... A román pilóta elfehéredett, és faképnél hagyta.
Másnap a dékán hivatta Wass Albertet. Közölte vele, hogy feljelentés érkezett a hivatalhoz, miszerint ő háborús bűnös. Wass Albert rögtön tudta, "honnan" fúj a szél. Elmondta a történetet. A dékán hivatta a román kollégát, és ott Wass Albert szeme láttára felmondott neki. Ellenpéldaként hozhatom fel azt a saját szememmel látott epizódot, amikor, a Pearl Harbor-i múzeumban az öreg japán pilóta veterán összeölelkezett a múzeumi kísérővel, aki szintén ott szolgált a kikötőben, 1941. december 7-én.

Végül néhány szót a végzetről. Mindenki azt kérdezi tőlem: mit tudok az esetről? Mi történhetett az író utolsó óráiban? Hogy tehetett ilyet? (Az író öngyilkos lett – a szerk.) Van, aki gyilkosságot emleget.
Őszintén-szólva, erről nem szívesen szoktam beszélni. Számomra Wass Albert nem ment el. Itt maradt az a munkásság, amely örökké él, és amely nem fejeződik be az író halálával. Sőt mondhatni, sajnos a régi mondás igazolódni látszik. Meg kell halnia annak, aki próféta akar lenni. Úgy érzem, Wass Albert munkásságának megismerése, halálával vette kezdetét. A "medveölő" puska, mely mindig kéznél volt csak a kezdő lövést adta meg

Ifj. Szalay Róbert - 2003.09.11.

Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !