Wass Albert erdélyi magyar író és költő
  • Wass Albert Emlékoldal
  • A Bűkk csodálatos világa
  • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. január 18., Szombat: Piroska, Margit névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február  26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ
Az úton egy parasztember ballag Halasd felé, görnyedten, mezítláb, vállán átvetett csizmákkal, énekelve. A szlávos melódia lomhán nyúlik el a tó felett, át a túlsó dombokig, körülnyújtózza őket álmosan és szürkén, mint nagy, lusta polip és vékonyodó karjai belevesznek a csudákfalvi rétek közé.r> – Aj, lalala, haj lalala… aj lalala, haj lalala…
Az országút fehér szalagján, amíg szem ellát, nem mozdul egyéb. A tó túlsó oldalán valaki marhákat hajt lefelé a Csóvás felől, néha nagyot cserdít az ostorral és a hang élesen csapódik a sima víztükörre, mint a belehajított kődarab. A szeptember végi este bronzbarna testével ráhajol a dombokra, elterül a szürkére kopott legelőkön, sárga tarlók közé ékelt szántások fekete kockáin, puhán, asszonyosan simul hozzájuk és barnára sült meztelen lábait belógatja a tóba. Valahol fent, a szőlőkön túl egy kopó hajt, nyafogó, vékony hangon, néha abbahagyja, aztán elkezdi megint… A hosszú ember ott áll a nádas szélén, egy öreg korhadt fűzfának támasztja a hátát és néz. Az országutat nézi, a fehér, üres és lusta országutat, a ballagó embert és az eget a feje fölött, a gyöngyszürke, unott arcú eget, amely se nem kék, se nem fekete, se nem piros, se nem sárga, nincs se messze, se közel, se nem szép, se nem csúnya, se nem jókedvű, se nem haragos: csak szürke. Szürke és álmos. Régóta áll ott és nézi a lemenő napot, amint pirosra gyúlva búcsúzik a keleti domboktól, hallgatja a nádas zizegését, mely a szellővel beszélget ilyenkor, valami titokzatos nyelven. Szeme végigszalad az unatkozó országúton, s szalad rajta, által dombokon és falvakon, be a város aszfaltjáig szalad. Nézi a ballagó mezítlábas embert, de sétáló nőket lát a korzón és hallja a kávéházból kiszűrődő zenét, pedig csak a tücskök muzsikálnak fent a tarlók között, valami örökegyforma, bús mezőségi szimfóniát. Két asszony jön át a réten, fehér ingük messzire világít az alkonyatban. Vállukon tarka átalvetőt cipelnek, görnyedten és megadással, mintha a sorsukat hordoznák benne. Mikor meglátják a hosszú embert, fekete fejkendőjük alól rávillantják barna szemüket és csendesen ráköszönnek. – Kezit csókolom. Románul köszönnek. Serutmuna la mariasa – így mondják és a hosszú ember magyarul felel: – Jó estét. Löknek egyet az átalvetőn és meggyorsítják a lépteiket. Sietni kell. Valahol a nádas szívében lassan ébredni kezd az éj és lábujjhegyen elindul a rétek felé. Odébb, ahol a legelők csücske egészen az útig leér, juhok bukkannak fel a dombtetőn. Csak a körvonaluk látszik az égen, sok kis mozgó vakondtúrás, mellettük a pakurár hegyes alakja, élesen és szikáran, földöntúlian, ég és föld közé beékelve. Csudákfalva felől porfelhő támad, kutyaugatás és gyerekzsivaj szalad előtte és fellármázza az unatkozó csendet. Nagy nyitott autó jelenik meg a kanyarodásnál, egy túlbuzgó szürke kuvasz lógó nyelvvel nyargal utána...
(részlet)

Magyar Honlap Linkek
WYW kereső
Wyw Directory
WYW link
Video-DVD-Centrum Toplista
Google Adsense
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
Szeretettel köszöntöm az Emlékverseny résztvevőit és az érdeklődőket!

 1. A Wass család Czegei ága kitől kapott
      grófi rangot?
Ferencz József
Mária Terézia
Vas Miklós
 2. Mikor és hol született Wass Albert?
1907. január 8. - Temesvár
1909. január 8. - Arad
1908. január 8. - Válaszút
 3. Hol érettségizett?
Kolozsvár
Marosvásárhely
Nagyvárad
4. Hol szerezte az egyetemi diplomáját?
Budapest
Debrecen
Brassó
5. Diák évei alatt melyik debreceni lapnál
    volt munkatárs?
Reggeli Újság
Független Újság
Debreceni Újság
6. Mi volt gyermekkorától a szenvedélye?
vadászat
horgászat
bélyeggyüjtés
7. Mikor vette feleségül Siemers Évát?
1938
1935
1932
8. Mikor vette feleségül Elizabeth McClaint
     -Bebét-?
1952. - május
1953. - június
1951. - szeptember
9. Hány évesen vette feleségül
    Mary La Plautet- (1991)?
83
80
81
10. Mi a címe az első könyvének?
Aki a napba nézett
Virágtemetés
A völgyek vándora
11. Melyik volt az első sikerkönyve?
Csaba
Farkasverem
Vérben és viharban
 12. Milyen díjjal jutalmazták a Farkasverem         című regényét?
Baumgarten - díj
Zrinyi - díj
Klebersberg - díj
 13. Melyik Céh kiadásában jelent meg az
        első regénye?
Temesvári Kézmíves Céh
Erdélyi Könyvmíves Céh
Erdélyi Szépmíves Céh
14. Mikor lett az Erdélyi Szépmíves Céh        tagja?
1935
1932
1940
15. Mikor lett a kolozsvári Ellenzék című lap        irodalmi szerkesztője?
1940. május
1941. március
1942. július
16. Melyik irodalmi társaságnak volt        haláláig utolsó élő tagja?
Erdélyi Helikon
Erdélyi Irodalmi Társaság
Kisfaludi Társaság
17. Nagyapja halála után melyik egyházban
       lett főgondnok?
evangélikus
katolikus
református
18. Milyen kitüntetést kapott
       a háború alatt?
Aranykereszt
Vaskereszt
Ezüstkereszt
19. Milyen parancsot kapott Wass Albert
       Veress Tábornoktól?
hagyja el az országot
menjen vissza Erdélybe
öltözzön civil ruhába
20. Melyik színház tervezte a Tavaszi szél        című színművének bemutatóját
       1944-ben?
Erkel Színház
Nemzeti Színház
Víg Színház
21. Hol hagyta el Magyarországot?
Rábafüzes
Hegyeshalom
Sopron
 22. Hol élt családjával 1951-ig?
Franciaország
Olaszország
Németország
23. Hol írta az Adjátok vissza a hegyeimet!
       című művét?
Bliebach
Hamburg
Plarnhof
 24. Milyen munkát végzett Hamburgban?
erdőőr
éjjeliőr
újságíró
25. Mikor és milyen módon ítélték halálra        édesapjával együtt?
1945 - rögtönítélő bíróság előtt
1946 - távollétében
1947 - nemzetközi bíróság előtt
26. Melyik fiú maradt édesanyjával        Hamburgban?
Huba
Géza
Endre -Andreas-
27. Mikor érkeztek New York kikötőjébe a        General Muir hajóval?
1951. szeptember 21.
1953. október 19.
1952. december 22.
28. Mikor kapta meg az amerikai        állampolgárságát?
1958. december 12.
1957. január 4.
1959. június 4.
29. Floridában hol tanított?
szerkesztőségben
egyetemi idegen nyelv tanszéken
erdőgazdaságban
30. Az egyetemen hány évig dolgozott,
       mikor ment nyugdíjba?
31 év - 1989
16 év - 1974
12 év - 1970.
 31. Milyen Céhet hoz létre Amerikában?
Amerikai Magyar Kézmíves Céh
Amerikai Magyar Szépmíves Céh
Amerikai Magyar Könyvmíves Céh
32. Melyik Világszövetségnek volt
       első elnöke?
Transzilvániai
Erdélyi
Mezőségi
33. Hol írta az Ember az országút szélén
       című regényét?
Erdély
Astor
Németország
34. Melyik remekművének hősnője a        boszorkányosan szép Nuca?
A tizenhárom almafa
A funtineli boszorkány
Átoksori kisértetek
35. Ki alkotta a Bonyhádon látható,        magyarországon első szobrát?
Gábor Emese
Kolozsy Sándor (Ausztrália)
Blaskó János
36. Hol látható a Vándor Székely Hazatalál        szobor?
Székelyudvarhely
Vice
Holtmaros
37. Hol látható saját készítésű, magánkertben        felállított szobor?
Baja
Pécs
Szombathely
38. Hol látható Győrfi Sándor alkotása,
       az egész-alakos szobor?
Kapuvár
Verőce
Debrecen
39. Mi a címe Fábián Tibor könyvének,
      melyben az író alkotói portréját
      rajzolják meg?
Szószólója szépnek, igaznak
Szószólója hontalanoknak
Szószólója emigránsoknak
40. Ki volt az a színművésznő,
       akivel levelezett?
Karády Katalin
Szörényi Éva
Szeleczky Zita
41. Mikor és hol halt meg a nagy író?
1998. február 17. - Astor
1989. január 8. - Hamburg
1997. január 17. - Szászrégen
42. Hol van Erdélyben a Síremléke?
Kolozsvár
Válaszút
Marosvécs
*Név / Nick név:
*E-mail cím:
(valós!)
*Település:


Emlékév 2008
Január
Febr. - Márc. - Ápr.
Máj. -  Júni.
Júli. -  Aug.
Szept. -  Okt.
Nov. -  Dec.
Emlékverseny
Emléktúrák
További programok
Bartha Kata
Szirom

Figyelem!
Minden versenyzőtől két választ fogadunk el,
a magasabb pontszámú válasz kerül értékelésre!

A wassalbert.eu honlapot érdemes böngészni!
2009. február 10.
Eredményhírdetés
2009. február 17.

Wass Albert:
Életem története
"...Ősz elején New Yorkban voltunk éppen amerikai születésű feleségemmel, amikor szállodánkban felkeresett egy idősebb úriember. Bemutatkozott: Havas Emil volt a neve. Rémlett, mintha már hallottam volna ezt a nevet valamikor a messzi múltban, de nem emlékeztem, hogy hol és mikor. Vendégem jól megnézett. „Maga még fiatal” - mondta meglepődve, magyarul - „maga tehetséges ember! Egy javaslattal jöttem magához”- tette hozzá és azon nyomban elő is adta a javaslatát:
írjak egy könyvet, úgy ahogy ők diktálják: egy magyarországi zsidó mindenféle megaláztatásnak és kínzásoknak van kitéve, de sikeresen kimenekül Amerikába. Itt szeretettel fogadják, megsegítik és hamarosan sikeres üzletember lesz belőle. A háború után itt New Yorkban összetalálkozik hajdani kínzójával, aki mint menekült érkezik ide, bár még mindég a náciknak dolgozik. . .” Félbeszakítottam.
Kértem, hogy fordítsuk a beszédet angolra, mivel a feleségem nem ért magyarul. Meglepődött kissé, de feleségemhez fordulva angolul mondta: Bocsásson meg, ezt nem tudtam. Maga intelligens asszonynak látszik. Született amerikai?” Feleségem bólintott. „Igen.” „Nagyon jó” - mondta Havas úr - „az amerikaiak okos üzletemberek. Maga megért engem, biztos vagyok abban . . .” Havas Emil folytatta a mondókáját. „Ha ezt a könyvet megírja, a maga tehetségével és a mi utasításaink szerint, garantálom, hogy best sellert csinálunk belőle, filmre is felvesszük és maga legalább három-négy millió dollárt keres ezzel!” Nem kellett beszélnem. Arcomba nézett és tekintete elsötétedett. „De ha nem fogadja el ezt a barátságos javaslatot” - mondta fenyegetően - „akkor soha egyetlen könyve sem jelenik meg ebben az országban!” Én már készen voltam egy hasonlóan barátságtalan válasszal, amikor skót-amerikai feleségem vidáman fölnevetett: „Ne beszéljen bolondságot” - nevetett Havas úr arcába. „ Én nem vagyok emigráns, én itt születtem! Nekem ilyesmit ne mondjon Mister Havas, vagy mi a neve!” Nevetése fölbosszantotta látogatónkat. Elvörösödve nyújtotta ki a két kezét maga elé. „Asszonyom” - sziszegte. „Ennek az országnak a népe azt olvas, amit mi akarjuk, hogy olvasson. Azt lát, amit mi akarjuk, hogy lásson! Itt tartjuk a markunkban úgy az amerikai könyvkiadást mint a filmipart. Én csak azért jöttem ide, hogy segítsek a férjén! De ha nem kell a segítségünk, nekünk így is jó!” Azzal megfordult a sarkán és becsapta maga mögött az ajtót.Színét se láttuk többet. Mikor azonban első angol nyelvű kéziratomat beküldtük az egyik ismertebb New York-i ügynöknek: egy héten belül már jött is vissza. „Sajnálom” - írta az ügynök - „az ön neve feketelistán van. Nincs az a kiadó, amelyik hozzá merne nyúlni.” Feleségem már nem nevetett. Megpróbáltuk ügynökök megkerülésével egyenesen a kiadókhoz küldeni: visszajött mindenünnen. Havas Emil igazat mondott. Saját kiadóvállalatunk útján tudtuk csak kiadni minden könyvünket. A Havas Emil neve azonban sokáig kísértett még. Megtudtam, hogy Kolozsvárról származott, megtudtam azt is, hogy még kis gimnazista koromban az Ellenzéknél dolgozott egy rövid ideig és azt is megtudtam, hogy miképpen került Amerikába: egy alkalommal a szerkesztő megszidta valamiért és haragjában Havas Emil kijelentette, hogy akár hiszik, akár nem, ő nem szorul mások jóakaratára. Fogadott, hogy három napon belül repülő-jegyet küldenek érte New Yorkból és egy hét múlva állása lesz a New York Timesnél. Még aznap délután lement a New York Kávéházba, ahol a román egyetemi hallgatók törzsasztala volt, beleköpött a diákvezér arcába s a román diákok véresre verték. De másnap reggel a világ valamennyi lapja, rádióállomása meghirdette a „borzalmas kolozsvári zsidóverést” és három napra rá megérkezett a repülőjegy Amerikába. Így jutott be Havas Emil a New York Times szerkesztőségébe..."
(részlet)

Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !