Wass Albert erdélyi magyar író és költő
  • Wass Albert Emlékoldal
  • A Bűkk csodálatos világa
  • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. január 24., Péntek: Timót, Ferenc névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február  26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ

Wass Albert:
Udvarház a mezőségen

Ideje, hogy beszéljek róla. Hisz annyi mindenről esik ma szó, ami új és annyi mindenről,
ami régi, de rossz volt és csúnya. Ideje, hogy szóljak valamit a házról, mely régi bár, de a
világ, amit képvisel, jó volt és szép és már pusztulóban. Nem azért mondom ezt, mert ott
töltöttem gyermekéveimet abban a házban, azokat az éveket, melyekről általában azt szokták
mondani, hogy pillangószárnyúak. Az én gyermekéveim a valamennyiünké, akik ma a
harmincötöt tapossuk, nem voltak kimondottan pillangókhoz hasonlatosak. Ha már feltétlen
szükséges, hogy valami állatféléhez mérjük őket, akkor inkább gilisztára, dögbogárra, vagy
legjobb esetben sündisznóra kellene gondoljunk.
A ház, amelyikről szó van, ott áll a Mezőség közepén, egy dombon. Nyíltan, messzire
látható, templomszerűen fehér falakkal. Ma is ott áll, s aki a Hódos-tó mellett kanyargó
országúton a Mezőség belseje felé igyekszik, messziről megláthatja. Zöld fenyvestől övezve áll
a domb tetején, egyszerűen, minden hivalkodás nélkül, de szigorúan figyelve az utat s rajta az
idegen érkezőket. Aki meglátja, annak azonnal tudnia kell, hogy falu is van ott, bár a faluból
még semmi sem látszik. De olyan a ház tekintete, mint a figyelő pásztoré, kinek nyája
veszedelem elől rejtőzve legel.
A ház mögött látszanak a Mezőség szelíd hullámai mélyen-mélyen benyomulva a
láthatárba, s aki idegen így a tó mellett jőve nézi ezt a képet, megérzi azonnal, hogy az a sok
összefonódó domb egyetlen nagy család. Eltéphetetlen és elválaszthatatlan testvéri közösség,
egy test, egy lélek. S elhinni alig tudja, hogy a ház mögötti völgyhajlaton immár harmadik éve
sorompó áll s országhatár húzódik. Fájdalmasan ér érthetetlenül s először, mióta fennáll a
világ.
Ahol a ház áll, ott nyolcszáz éve él már a családunk...

báró Kemény János
Magyar Honlap Linkek
Video-DVD-Centrum Toplista
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
Emlékkönyv                                      1   2   3 
Hi Bartha Kata!
I hope you speak English. I just wanted to let you know that we are very impressed with the work you have done on the web site in honor of our father.
Living here in the United States, we don't feel the same public awareness of the wonderful writings produced by our father.
So it's so heartwarming when I see something like this web site and all the time and dedication that
must have gone into creating it.
Your work is very much appreciated.
Best Regards,
Czegei Wass Géza
or
Geza Wass de Czege

Kedves Bartha Kata!
Csak szeretném ha tudná, hogy minket nagyon mélyen érintett az a munka amit az édesapánk tiszteletére készített honlapon végzett.
Itt az Egyesült Államokban élve mi nem érzékeljük ugyanazt a nyilvános törődést az édesapánk munkája iránt.
Így aztán olyan szívmelengető érzés látni egy ilyen honlapot és látni azt a rengeteg időt és odaadást ami ennek az elkészítéséhez kellett.
Nagyon, nagyon sokra értékeljük a munkáját.
Szívélyes üdvözlettel,
Czegei Wass Géza
vagy
Geza Wass de Czege

Liebe Kata Bartha!
Ich möchte, dass Sie wissen, dass uns Ihre Arbeit, die Sie zu Ehren unseres Vaters auf Ihrer Webseite geleistet haben, tief berűhrt hat.
Hier in den USA lebend, spűren wir nicht derartige öffentliche Beachtung fűr die Arbeit unseres Vaters.
Eine solche Webseite zu sehen, bringt ein solch warmes Gefűhl ins Herz, ebenso zu sehen, wie viel
Zeit und Hingabe zur Anfertigung dieser Seite aufgebracht wurde.
Ihre Arbeit schaetzen wir sehr, sehr hoch.
Herzliche Grűsse,
Czegei Wass Geza
oder
Geza Wass de Czege
Bartha Kata úrnőnek,
a Wass fiúk program-készítőjének 
Kedves Kata!

Megköszönve az Ön nemes támogatását, meghívjuk Önt az „Erdélyország az én hazám” fesztivál rendezvényeire 2008. június 27-29-e között Verőcére, a Csattogó-völgybe! Szeretettel várjuk Fesztiválunkra, mint az egyik díszvendégünket! Amennyiben ideje engedi és részt kíván venni a Fesztiválon, szíveskedjen visszajelezni 2008. június 26-án délig.

Budapest, 2008. június 24.
Nagyrabecsüléssel köszöntöm Önt
Domokos István
és Gaál István főszervezők, 
valamint a Szervezőbizottság nevében:
Frigyesy Ágnes
médiafőnök
(06-20/383-1417) 
www.erdelyhon.hu 
Wass Albert vadászaton Carolina államban Julius V. Molnar barátjával 1977
Kedves Katalin!
Fantasztikus az új Wass Albert honlap!!!!!!!!
Minden ismerősömnek (bel és külföldön) ajánlom figyelmébe. Először
arra gondoltam: ez egy európai színvonal, de aztán rájöttem: nem, ez magyar lelkiségű és színvonalú összeállítás!
Európa nézegesse és tanuljon! (Mint 500 éve Mátyás király udvarában
és -tól a reneszánszot. Nem Vitéz János és Hunyadi Mátyás ment Európába és Olaszhonba
művelődni, hanem Európa jött ide!) Wass Albert életműve is egy ilyen mérföldkő a magyar és az európai műveltségben! És ennek megismertetésében segít az internet és az Ön, Önök áldozatos munkája.
Köszönöm!     
Üdvözlettel: Szlatényi Ernő
A fatemplom öregje Wass Albert Emlékoldal
Tisztelt/Kedves Bartha Kata!

 Nevem Szász András, nagyváradi születésű, jelenleg Kiskunfélegyházán élő ötvenhét éves újságíró vagyok. A történet – melyet csatolt fájlként mellékelek – valóban megesett.
Tizenkét évvel ezelőtt történt a Nagyhagymás hegységben, néhány lépésnyire az Olt forrásától, ahol minden év augusztusában együtt töltöttünk egy hetet barátainkkal.
Legtöbben már csak visszajártunk a szülőhazába, mert évekkel korábban elűzött minket a kommunista diktatúra elviselhetetlensége, s mert gyermekeink számára csak idegen földön láttuk biztosítottnak az emberi jövőt. Volt, aki Magyarországról, volt, aki Németországból vagy Hollandiából érkezett a Tarkő aljába, hogy egy újabb évre feltöltődjön azzal a csodálatos erővel, amilyet legfeljebb a Pilisben érzékel az ember, s amely elviselhetővé teszi az idegen földet a Partiumból és Erdélyből száműzött magyarok számára.
A történet már akkor rendkívüli hatással volt rám. Ám amikor Wass Albert Hagyaték című könyvében szinte szó szerint viszontláttam a szöveget, szinte megdermedtem. Ilyen egybeesés nem lehet véletlen. Ez maga a valódi csoda.
Boldog vagyok és rendkívül hálás a Teremtőnek, hogy részem lehetett ebben a kegyben.
Íme a történet és a kis fatemplom fotója.
Fogadják szeretettel. 

  A fatemplom öregje története
Üdvözlettel: Szász András  
Kedves Kata Asszony!

A Wass Albert iránt tanúsított szeretete, s a honlapon szemléltetett csodálatos munkájához engedje meg őszinte elismerésem kifejezését, s nagyrabecsülésemet munkája iránt érvényre juttatni! Nem akarok nagy szavakat használni, hiszen ezt már megtette Albi bácsi, műveiben hozzánk szólva a legszebb, a legnemesebb, legmagasabb szinten! Szeretem anyanyelvemet, melyet Wass Albert szerettetett meg velem. Az első kezembe vett, elolvasott műve, örök utat nyitott szívemhez
többi műve, emléke előtt! Forró, igazi, odaadó hazaszeretete hűen melegíti a magyar szíveket, otthon, s külhonban, küldetése teljes tudatában! Köszönöm e szép ajándékot, mit a magyarság asztalára tett, kedves Kata Asszony, örök tanulságul annak jeléül, hogy igenis voltunk, vagyunk, s leszünk, ha e parázs a magyarság akár utolsó leheletével is újra, és újra lángra lobban!

Nagyrabecsüléssel: Gulyás Lázár       
Bécs, 2008 június havának 16. napján   
Kő a kőre - helyszíni tudósítás egy betiltott ünnepségről.
Mellékelten küldöm a helyszíni tudósítást.
Üdvözlettel: Ozsváth Sándor  
Kedves Kata!
Nevem Barát István. Örvendek, hogy van egy ilyen Wass Albert "klub". Mezőzáhon szolgálok lelkipásztorként. Nem tudom, tudod-e, hogy a Mezőség óriási része, pontosabban Szamosújvártól Marosludasig Wass birtok volt. Mezőzáh Wass Albert emlékezésében amolyan "birtokocska", ahol "csupán" 900 szarvasmarhát tenyésztettek, annyira fajtisztát, hogy innen szállították egyenesen a bécsi udvar vágóhídjára!
Sajnos, jelenleg, az egykori birtokon csupán 5% a magyarság.

2009. március 22.
Barát István   
Bennem élsz!
Vágyom valami után,
Az álmod reám száll,
Sok társunk van s volt,
Szabadság Magyar hon!
Az Isten velünk van,
Lelkünk előre rohan,
Bennünk forr a vér,
Emeljük zászlónk,
Rántsuk kardunk,
Trianon múltba vész!
(2009)

Ez az én versem Wass Albetről, a kezdőbetűk adják a nevét és bennem él.


(2015)
üdvözlettel : Kiss Attila                     
Pozsoyncsákány - Felvidék            
http://attila1899.googlepages.com
2008.12.18.
Ezzel a saját festménnyel szeretnék tisztelegni Wass Albert 100-ik születésnapján.
Tisztelettel:   B.Nagy Gizella. Olaj,30x40 cm. Cím:Bucsin.
1   2   3 

Wass Albert:
Nagypénteki sirató
Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk,
messzi út porából köpönyeget veszünk...
Nem egyszáz, nem kétszáz:
sokszáz éves nóta.
Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta.
Véreim! Véreim! Országútak népe!
Sokszázéves Nagypénteknek soha sem lesz vége?
Egyik napon Tamás vagyunk,
másik napon Judás vagyunk,
kakasszónál Péter vagyunk.
Átokverte, szerencsétlen
nagypéntekes nemzet vagyunk.
Golgotáról Golgotára
hurcoljuk a keresztfákat.
mindég kettőt, soh'se hármat.
Egyet felállítunk jobbról,
egyet felállítunk balról,
s amiként a világ halad:
egyszer jobbról,
egyszer balról
fölhúzzuk rá a latrokat.
Kurucokat, labancokat,
közülünk a legjobbakat,
mindég csak a legjobbakat.
Majd, ahogy az idő telik,
mint ki dolgát jól végezte:
Nagypéntektol Nagypéntekig
térdelünk a kereszt alatt
húsvéti csodára lesve.
Egyszer a jobbszélső alatt,
másszor a balszélső alatt,
éppen csak hogy a középső,
az igazi, üres marad.
Nincsen is keresztfánk közbül,
nem térdel ott senki, senki.
A mi magyar Nagypéntekünk
évszázadok sora óta
évszázadok sora óta
ezért nem tud Húsvét lenni.
Így lettünk országút népe,
idegen föld csavargója,
pásztortalan jószág-féle.
Tamással hitetlenkedő,
kakasszóra péterkedő,
judáscsókkal kereskedő.
Soha-soha békességgel
Krisztus-Úrban szövetkező.
Te kerülsz föl? Bujdosom én.
Én vagyok fönt? Bujdosol Te.
Egynek közülünk az útja
mindég kivisz idegenbe.
Bizony, jól mondja a nóta,
hogy elmegyünk, el-elmegyünk,
messzi nagy útakra megyünk. Messzi nagy útak porából
bizony, köpönyeget veszünk.
S ebben a nagy köpönyegben,
sok-sok súlyos köpönyegben
bizony pajtás, mondom Néked:
rendre, rendre mind elveszünk
Bajorerdő (1947)

Wass Albert:
A láthatatlan lobogó
Konok hűséggel hordozom
az úttalan bozótokon.
Seb a vállam és seb a markom,
de fogom, viszem és megtartom.
S fogcsikorgatva hírdetem:
nem ért véget a kűzdelem!
Mert valami még megmaradt.
Görcs zsibbasztja a markomat,
de markomban még itt a Szó:
a láthatatlan lobogó!
Ereklyém. Kincsem. Fegyverem.
Magosra tartom s lengetem!
És védem, foggal és körömmel!
Vad dühvel és őrült örömmel!
És mentem, mindeken által,
íntépő, végső akarással!
Dúlt otthonom rég összedőlt.
Kifordult alólam a föld.
Társaimat ár elsodorta.
Mögöttem ég a poklok pokla.
Előttem vad sziklák merednek.
De nekivágok a meredeknek!
Mert élek még! Ha törten is,
Ha vérben is, ha görcsben is,
még ha utolsó is vagyok, 
kit az özönvíz meghagyott,
de harcom végigharcolom
s a lobogót megmarkolom!
Megmarkolom és nem hagyom,
ha le is szakad a két karom,
ha két lábam térdig kopik:
de feljutok a csúcsokig!
S utolsó jussomat, a Szót,
ezt a szent, tépett lobogót
kitűzöm fent az ormokon
s a csillagoknak meglobogtatom!

Wass Albert:
Ha visszatérek
Szerető szóért könyörögve, egyszer,
ha visszatérek: Kolduló eretnek,
szeretni fognak, akik most szeretnek?

Ha lelkemen majd nagy sebek fakadnak,
s hitetlenebb leszek, mint bármikor:
a barátaim barátok maradnak?

Ha harcban járok, s véres lesz a lelkem,
villám szakad, és mennydörög felettem,
ha kitagad az ég, s a földön
életemet Isten-tagadva töltöm,
és átkokat szór rám a fél világ:

vajjon, ha akkor visszatérek,
megismernek ezek a régi fák?


Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !