Wass Albert erdélyi magyar író és költő
  • Wass Albert Emlékoldal
  • A Bűkk csodálatos világa
  • A mozgás élet
"Vándor Székely hazatalál"
      © 2020. február 19., Szerda: Zsuzsanna, Eliza névnapja.
  Farsang - Vizkereszttől - február  26.-ig
Szobrok - Emlékművek Wass Albert - Albi Wass Albert - Linkpark linkgyűjtemény Wass Albert és a világ
báró Kemény János
X
/>
Pihenés Erdélyben
Trianon előtti Magyar ételek
eXTReMe Tracker
websas.hu
WYW kereső
Magyar Honlap Linkek
Magyar Címtár és Kereső
Hirweb.hu-Magyar Honlapok
Hungarian Web Linkgyüjtemény
Linkgyujtemény
Magyar
Reklámpiac
DVD Top Toplista
Buszbérlés
Free counters
Google
 
"...egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok."
Albert Wass de Czege (1979)
I. Országos Wass Albert Találkozó - 2011
Wass Albert maraton
A legfontosabb részletek a találkozóról
A találkozó célja, hogy az erdélyi író hagyatékát ápoló közösségek, szervezetek és neves személyiségek kapcsolatai tovább erősödjenek, erejűk és törekvésűk összeadódjon, és jelezzék a magyarság jogos igényét arra, hogy Wass Albert és a többi méltatlanul mellőzött író és költő helyt kapjon az oktatásban.

A találkozót az EMI (Egyesűlt Magyar Ifjúság) klubhelységében tartjuk Budapest, VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky u. 59. (a Nyugati pu.- tól 2 percre).

A tervezett program szerint délelőtt 11-től a szervezők tapasztalatcseréje, ismerkedése zajlik kötetlenebb formában. A lélekemelés és az egymásra hangolódás jegyében a helyszínek képviselői egy-egy (pár perces) rövid részlettel vagy verssel is készűlhetnek. Délután 3-tól egy kerekasztal beszélgetés következik a fent leírt cél érdekében a meghívott vendégekkel, ennek során természetesen teret adunk a szervezők hozzászólásainak is.

Megvitatjuk a Kiss Balázs által már elkészült Nyilatkozattervezetet. A messziről érkezők érdekében igyekszűnk 6 óra tájékán befejezni a találkozót. A nap során a felolvasásokon megszokott szerény vendéglátással szolgálunk a résztvevőknek (ásványvíz, szendvicsek).

Hegedűs Gergely András
Wass Albert felolvasás


Kedves Szervezők!

Emlékeztető
2011-ben az I. országos találkozón a telepűlések szervezői nyilatkozatot fogalmaztak meg annak érdekében, hogy Wass Albert és a hozzá hasonló sorsú íróink kapjanak megfelelő szerepet a magyar ifjúság oktatásában.
A nyílt levél szövege – Nyilatkozat
Az oktatási tárcától kapott Válaszlevél

Szeretettel
Bartha Kata
szerkesztő
www.wassalbert.eu


Akik összefogtunk Wass Albertért:

- Wass Albert felolvasásokon együttműködő szervezetek
   és az őket támogató magánszemélyek.
- Egyesült Magyar Ifjúság (EMI) - Strahl Zoltán – Kiss Balázs
- Magyarok Szövetsége Ifjúsági tagozat - Szépmező Szárnya kör
  Hegedűs Gergely - Hervay Tamás (magyarságismeret)
- Budapesti Lelkesek köre - Nagyistván Gábor - Klári
- Wass Albert Emlékoldal - Bartha Kata


I.Országos Wass Albert Találkozón személyesen megjelentek:

Encs - Rácz Lászlóné - Földesi Csilla
Miskolc - Vásárhelyi Éva
Veszprém - Gál Tünde
Kecskemét - Kiss Gabriella
Dunaharaszti - Kovács Gyula
Rákoskeresztúr - Diviki Nagy Attila


A Találkozóra meghívott vendégek, leszármazottak, szaktekintélyek és neves személyek, akik támogatták e nemes célt:

Dr. Hoffmann Rózsa - a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára
*Szakács Gábor - Friedrich Klára - zeneszerző, énekes - rovásíró
*Dr. Raffay Ernő - történész, politikus
Tisztelt Bartha Kata,
figyelmesen elolvastam a Nyilatkozat-tervezetet, s minden szavával egyetértek. Ennek megfelelően vállalom az aláírást, természetesen ezzel a szöveggel. Gratulálok!!!

Tisztelettel,
Raffay Ernő – 2011.05.18.

A Wass család támogatását hamar megkaptuk Lukácsi Éva segítségével.

*Wass Endre
Eva, good work! Thanks for all your ideas and efforts to put Papi´s name
and heritage on the right place! Of course our names could be used at least my name. Endre - 2011.05.17.
*Wass Anannane
*Wass Vid
*Wass Huba
*Wass Miklós
*Wass Miklósné Zilahy Zsuzsa Zsófi
*Wass Géza

I Eva,
We certainly would support these efforts. Geza - 2011.05.18.

*Nt. Dr. Lukácsi Éva - Wass Albert hagyaték gondozója MiamibanWass Albert Kör
*Csaholci László
*Dr. Balázs Ildikó
*Szűcs Ferenc - Tollinga alapítója
*Dr. Kolozsy Sándor - szobrászművész
*Vekov Károly - erdélyi magyar történész, egyetemi docens
Kedves Asszonyom! A legkevesebb, hogy vállalom ennek a nyilatkozatnak az aláírását! Nekem is az a véleményem, hogy minden magyar értéket fel kell mutatni, ugyanis ez az egyedüli út, hogy visszatérve a maga történelmileg meghatározott útjára, a magyarság önmagára találva felemelkedjék és betöltse hivatását.

Szívélyes üdvözlettel
Vekov Károly - 2011.05.22.

*Fábián Tibor - újságíró - író
*Böjte Csaba - a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója
"Hálás szeretettel, Wass Albert iránti nagy tisztelettel, cs.t."- 2011.06.09.
*Kemény Endre
*Koltay Gábor - filmrendező
"Kedves Kata, rendben"! - 2011.05.26.
*Haszmann Pál - Csernáton - Székelyföld
*Németh Péterné Erdélyi Gizella
Kedves Kata!
Igen! Óriási megtiszteltetés számomra, hogy felkerülök a Szaknévsor listába!!!!!!! Nagyon szépen köszönöm.

Szeretettel üdvözöl
Németh Péterné Gizi - 2011.05.27.

*Illényi Katica - énekes, táncos
*Dobos Attila - zeneszerző
Medvigy Endre - irodalomkutató
*Takaró Mihály - irodalomtörténész
*Dinnyés József - daltulajdonos
*Orbán Béla (Johnny) - előadóművész
Simó József - Wass Albert Alapítvány magyarországi képviselője
Nyírő K. Judit
Rékassy Károly
Nemeskürty István
Csoóri Sándor
Veress László
Kunszt Magdolna
Kemény András
Jókai Anna
Bethlen Farkas
Jeleniczki István
Hegedűs Lóránt
Somogyvári GyulaLukácsi Éva űzenete

WASS ALBERT IRODALMI ÉS EMBERI ÉRTÉKE
Wass Albert 25 órás felolvasás résztvevőinek országos találkozója

A 20. század utolsó évtizedének és 21. század első évtizedének nagy űnnepei közé sorolom Wass Albert írónk újra felfedezését, irodalmi értékelését, a Wass Albert körök szerveződését, könyveinek népszerűsödését és a tiszteletére emelt több mint 50 szobor és köztéri emlékhely létrejöttét az anyaországban, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és a tengeren túl Amerikában, Kanadában, Ausztráliában, szinte az egész világon. Az író munkássága nem csak a múltba vezet bennűnket, de sorsunk, nemzetűnk, jelenűnk és jövőnk titkaihoz visz közelebb. Wass Albert emberi nagysága, írói értéke és közéleti érdeme vitán felűl áll: erdélyi és emigrációs szerepvállalása egy rendkívűli, tehetséges és áldozatos hazafi képét adja elénk, aki nemzete felemelkedését szolgálta irodalmi eszközeivel, egész életművével.
Ma, ezen a baráti találkozón örömmel gondolunk minden Wass Albertet szerető emberre, a közösségekre, akik hitet tettek a nemzeti összetartozás mellett és az író irodalmi és művelődésbeli értékei megbecsűléséről. Köszönetet mondok mindazoknak, akik továbbviszik az örökséget, amelyet nemzetűnk írója Wass Albert ránk hagyott, hogy az a keresztyén és magyar értékrendűnkben meggazdagítson - 2011 tavaszán. Aki Wass Albert űzenetét meghallja, az ő verseit és könyveit olvassa, az jobb magyarrá és jobb emberré válik.
Napjainkban kűlönféle értékrendek léteznek mind az irodalomban, mind a szélesebb olvasóközönség körében. Egyrészt az bizonyos, hogy Wass Albert ismertsége, népszerűsége letagadhatatlan. Egyre többen megszeretik az olvasmányos, tűndéri világot, mely annyi jóságot és szépséget áraszt, de megismerik a szívbemarkoló magyar sorskérdéseket is. És gyarapodnak a róla szóló könyvek, monográfiák, szaporodnak a vele foglalkozó tanulmányok, disszertációk, iskolai dolgozatok, művei megjelentetése pedig - több kiadó jóvoltából - kiterjed lassan az életmű minden részletére. Másrészt, sajnos még tartja magát az előítélet, (az agymosás) a téves politikai megítélés és az irodalmi liberalizmus. Sajnos, vannak, akik szinte tabunak tartják, vitatják, relativizálják és kisebbítik Wass Albert irodalmi és művészi jelentőségét. Még nem űnnepelhetűnk. Számunkra az nagyon fontos, hogy a szaktudományos irodalmi köztudatban, az intézményes oktatásban, a tankönyvekben Wass Albert végre "otthonra leljen."
Az a vágyunk, és azért a célért kűzdűnk, hogy sok más Erdélyi íróval és költővel egyűtt elfoglalhassa a megérdemelt irodalmi helyét - mint a Babits által fémjelzett Baumgarten-díj tulajdonosa, akinek Jókaihoz hasonlítható a népszerűsége, az egyetemes magyar irodalmi kánonban. Istenben bízunk és abban reménykedűnk, hogy Wass Albertnek, aki egész nemzetét megajándékozta történelmi, társadalmi igazsággal, élménygazdagsággal, személyes és közösségi értékekkel - lélekemelő emberséget közvetítve - megadatik a tisztelet és megbecsűlés.

Lukácsi Éva, Miami - 2011. május


Összeállította:
Bartha Kata
Wass Albert Emlékoldal
2015. február 20.Wass Albert a trianoni magyarság nagy nemzedékének nagy személyisége,
nagy idők koronatanúja
- az Erdélyi Világszövetség volt Társelnöke -
Írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része.

free counters
 
 
 
Design:  © - Szerkesztő:  © - 2007 - 2020.  Minden jog fenntartva !